BIOENERGIE 2009 (Biomasa, Bioplyn, Biopaliva)
01. - 02.12.2009
Přidejte si konferenci do kalendáře.
 
hotel STEP, Praha
 

Evropská Unie přijala závazek, že do r. 2020 bude krýt svou energetickou spotřebu z jedné pětiny z obnovitelných zdrojů (OZE). V ČR je to v současnosti 6,5% a je nejasné, zda se podaří vybudovat dostatečné zdroje, aby byl náš závazek (13% v r. 2020) dosažen.

Podle názoru odborníků je právě bioenergie nejvhodnějším obnovitelným zdrojem u nás a o výrobu energie z biomasy a bioplynu se zajímá stále více lidí, firem i měst a obcí. Přesto dosud neexistuje ucelená koncepce zavádění a podpory bioenergetiky. Tzv. Akční plán pro biomasu je sice zpracován a aktualizován do r. 2011, avšak jeho zavádění do praxe je pomalé, nedůsledné a problematické. Bioenergetice se navíc věnuje jen malá pozornost ze strany médií, politiků i veřejnosti, zejména oproti větrné energetice či fotovoltaice.

Ve srovnání s jinými státy se srovnatelnými přírodními podmínkami (Rakousko, Německo, Skandinávie) pak výrazně zaostáváme nejen v praktickém využití bioenergie, ale i ve výzkumu a vývoji nových technologií, v rozvoji spolupráce se zemědělským a veřejným sektorem a zejména ve společenské podpoře tomuto sektoru.

Rozvoj bioenergetiky souvisí rovněž s koncepty trvale udržitelného rozvoje, decentrální výroby energie a energetické soběstačnosti obcí a regionů. Současný program Zelená úsporám pak díky štědrým dotacím pravděpodobně zvýší poptávku po kotlech na biomasu, spalitelné biomase a peletkách.

Letošní konference by měla akcelerovat diskusi o bioenergetice v ČR a vytvořit platformu pro spolupráci ústředních orgánů státu, veřejného sektoru,  výzkumných institucí,  energetických společností, zemědělců a podnikatelů v obnovitelné energetice.

  

Program konference

Program
Partneři konference
 • ČS - TOP Energyprogram
 • Enviros
 • CZ Biom
 • BTG
 • Efekt
 • MPO
 • Ministerstvo životního prostředí ČR
 • TZB - info
 • Alternativni energie
 • Enviweb
 • Businessinfo
 • MPO
 • Efekt
Newsletter
Nepropásněte žádnou zajímavou konferenci. Přihlašte se a my vám budeme posílat plánované konference na váš email