Candela 2019 - interiér, exteriér a rušivé světlo v obci
06.06.2019
Přidejte si konferenci do kalendáře.
 
Praha, Kaiserštejnský palác
 

Konference Candela 2019 – Interiér, exteriér a rušivé světlo v obci se bude věnovat aktuálním tématům interiérového (školy, školky, kanceláře) a exteriérového (sportoviště, parkoviště, průmyslových oblasti či sklady na území obce) osvětlení veřejných prostor (I. Blok) Podíváme se i na osvětlování významných budov/objektů/náměstí a řekneme si jak pracovat se světlem jako s marketingovým nástrojem. Naši odborníci své přednášky postaví na příkladech z praxe.  Budeme se věnovat také veřejným zakázkám  a úsporám energie. 

V odpoledním bloku (II. Blok) se budeme věnovat tématu rušivé světlo v obci, v našem životě.  Mnoho občanů píše zástupcům měst a žádají vypnutí některých osvětlených částí obce. Mají strach z rakoviny či jiných onemocnění protože jsou vystrašeni díky špatnému a zkratkovitému informování médií. Na konferenci uvedeme zkratkovité a neúplné informace z médií na pravou míru a předložíme Vám fakta, argumenty a měření pro další komunikaci s občany.

Konferenci prožijete v luxusním prostředí Kaisersteinského paláce, který nabízí nádherné renesanční prostory včetně terasy s nezvyklým a neznámým pohledem na Pražský hrad a Chrám sv. Víta. 

Program

Moderuje

Jiří Hochman po studiích získal praktické zkušenosti v oblasti energetiky a řízení v ČT kde pracoval na centrálním energetickém dispečinku. Po odchodu pokračoval jako obchodní zástupce v několika zahraničních společnostech. V roce 2005 nastoupil do společnosti zabývající se osvětlováním. Zde se stal členem skupiny Outdoor lighting experts. Je rovněž aktivním členem SRVO a pravidelně se účastní odborných seminářů a konferencí zabývajících se VO. V současné době je pracuje jako Key Account Manager ve společnosti Miracle Network, spol. s r.o.

I. BLOK: Osvětlování interiéru a exteriéru školy, školky, kanceláře, průmyslové oblasti, sklady na území města, sportoviště, parkoviště, prostory kolem obchodních center.
09:05 - 09:20
Ing. Tomáš Příbek
Soudní znalec v oboru osvětlování Krajský úřad, Krajská hygienická stanice Domažlice

Osvětlení v interiérech veřejných prostor z pohledu hygienika - fáze přípravy projektů, kolaudace - příklady z praxe

09:20 - 09:40
Ing. Jana Lepší
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, pracoviště Plzeň, Česká společnost pro osvětlování, Regionální skupina Plzeň

Osvětlování v interiérech veřejných prostor - školy, školky, kanceláře - z pohledu legislativy - zkušenosti - příklady z praxe

09:40 - 10:00

Čarování ve světelně-technických výpočtech

Pavel Stupka vystudoval elektrotechnickou fakultu VŠ se zaměřením na světelnou techniku v roce 1990 a od té doby se aktivně věnuje osvětlování. Denní u umělé osvětlení projektoval jako OSVČ, od roku 2000 se jím zabývá coby zaměstnanec zdravotního ústavu. Je dlouholetým členem Technické normalizační komise TNK 76 - osvětlení. Zakládal a je činný jako funkcionář České společnosti pro osvětlování. Je členem redakční rady časopisu Světlo. Problematiku pravidelně přednáší na odborných konferencích.

10:00 - 10:20

Úspora energie na osvětlení v praxi.

Je absolventem Vysokého učení technického Brno v oboru Elektroenergetika a Nottingham Trent University. Od začátku kariery za zabývá oblastí osvětlování, z počátku jako specialista na lighting design, později jako projekt manažer a následně jako ředitel společnosti HORMEN CE a.s. zabývající se výrobou a dodávkami osvětlení. Dlouhodobě se zaměřuje na úspory energií nejen v osvětlování, ale v celé oblasti energetiky. 

10:20 - 11:00 Přestávka na kávu
11:00 - 11:20
Ing. Lubomír Mudroň
Artlite s.r.o.

Osvětlování v exteriéru - Zdravý rozum, zákony, normy a směrnice na existujících realizacích z praxe - Fyzikální podstata světla a fyziologie vidění ve vztahu k osvětlování exteriérů ve městě - Doporučení pro osvětlování exteriérů ve městě - Měření a hodnocení na příkladech z praxe.

- Zdravý rozum, zákony, normy a směrnice na existujících realizacích z praxe - Fyzikální podstata světla a fyziologie vidění ve vztahu k osvětlování exteriérů ve městě - Doporučení pro osvětlování exteriérů ve městě - Měření a hodnocení na příkladech z praxe.

11:20 - 11:40
Ing. Stanislava Šimberová CSc.

Astronomický ústav AV ČR

Degradace astronomických obrazů a venkovní osvětlení.

11:40 - 12:00

Spánková hygiena a rušivé světlo

25 let praxe v hygienické službě.

12:00 - 13:00 Oběd
II. BLOK: Rušivé světlo v interiéru a exteriéru
13:00 - 13:20

Osvětlování parkovišť, průmyslových oblastí na území města či obce, sportovně - zábavních areálů apod. - příklady z praxe

Vystudoval ČVUT-FEL v Praze, obor elektroenergetika, specializace světelná technika. Po absolutoriu získal praxi jako světelný technik v českých i zahraničních firmách. Od roku 1999 podniká v oboru osvětlování, věnuje se především návrhům a optimalizacím osvětlovacích soustav. Aktuálně pracuje ve společnosti Actispro Light s.r.o. Je členem České společnosti pro osvětlování a členem technické normalizační komise TNK č. 76 – osvětlení České agentury pro standardizaci.

 Jak správně nasvětlovat a do jaké míry může město ovlivnit osvětlení pozemku, který mu nepatří ale současně je na území města. 

13:20 - 13:45
Diskuzní panel

Celé spektrum světla a modrá složka

zveřejňované informace v médiích o "modré složce světla" v rámci osvětlení objektů kostela sv. Ludmily a Národního Muzea. Diskuze o práci s informacemi o "modrém světle" v médiích. Důležitý je pohled na celé barevné spektrum nikoli pouze na modrou složku.  

13:45 - 14:05

Vliv rušivého světla z pohledu světleného technika

 Vystudoval VŠSE Plzeň (ZČU Plzeň) obor silnoproudá elektrotechnika, specializace elektrické teplo a světlo, kde získal titul inženýr. Jeho pracovní kariéra vždy souvisela s osvětlováním. Působí jako soudní znalec a poradce v oboru. Je členem Českého národního komitétu CIE (mezinárodní organizace pro osvětlování), předseda tematické skupiny „Rušivé světlo“ při tomto komitétu. Je zakládajícím členem České společnosti pro osvětlování, v minulém období předsedal Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení. Byl také členem komise Min. živ. prostředí pro návrh Prováděcího nařízení vlády v souvislosti se zákonem o ovzduší. Pro Ministerstvo dopravy zpracoval TKP 15 - Osvětlování. Je členem technické komise TNK č. 76 – osvětlení Českého normalizačního institutu (ÚNMZ), této komisi také jedno období předsedal. Též zpracoval několik technických norem. Působil jako přednášející na Západočeské univerzitě, v současnosti na Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity. Přednášel také na mnoha národních i mezinárodních konferencích. Je vedoucím nebo oponentem množství diplomových prací. Je také členem týmů řady vědeckých grantů, účastník výběrových řízení týkajících se veřejného osvětlení, zpracovatel studií osvětlení a autor bezpočtu odborných článků. Je členem redakční rady časopisu Světlo. Od roku 2019 je předsedou nově vzniklé České společnosti pro osvětlování Praha, pobočného spolku.

14:05 - 14:25
Ing. Jana Lepší
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, pracoviště Plzeň, Česká společnost pro osvětlování, Regionální skupina Plzeň

Člověk - vliv světla a prostředí

Absence denního světla v životě lidském je největším škůdcem pro organismus.

Partneři konference
 • CEZ ESCO, a.s.
 • Hormen, s.r.o.
 • Česká společnost pro osvětlení
 • Institut pro města a obce
 • Světlo
 • Elektro s napisem
 • Echo24
 • Pro města a obce
 • Průmyslová ekologie
 • Komunální ekologie
 • Energie 21
 • Moderní obec
 • TZB - info
 • Euractiv
Poplatky
Základní poplatek pro veřejnou správu 2800Kč
Základní poplatek pro soukromý sektor 4200Kč
Základní poplatek pro právnické osoby 100% vlastněné městy 3200Kč
Sleva pro 2 a více účastníků 20%
Newsletter
Nepropásněte žádnou zajímavou konferenci. Přihlašte se a my vám budeme posílat plánované konference na váš email