Candela 2019 - interiér, exteriér a rušivé světlo v obci
čtvrtek
06.06.2019
Praha, Kaiserštejnský palác
 

Konference Candela 2019 – Interiér, exteriér a rušivé světlo v obci se bude věnovat aktuálním tématům interiérového (školy, školky, kanceláře) a exteriérového (sportovišťe, parkoviště, průmyslových oblasti či sklady na území obce) osvětlení veřejných prostor (I. Blok) Podíváme se i na osvětlování významných budov/objektů/náměstí a řekneme si jak pracovat se světlem jako s marketingovým nástrojem. Naši odborníci své přednášky postaví na příkladech z praxe.  Budeme se věnovat také veřejným zakázkám  a úsporám energie. 

V odpoledním bloku (II. Blok) se budeme věnovat tématu rušivé světlo v obci, v našem životě.  Mnoho občanů píše zástupcům měst a žádají vypnutí některých osvětlených částí obce. Mají strach z rakoviny či jiných onemocnění protože jsou vystrašeni díky špatnému a zkratkovitému informování médií. Na konferenci uvedeme zkratkovité a neúplné informace z médií na pravou míru a předložíme Vám fakta, argumenty a měření pro další komunikaci s občany.

Konferenci prožijete v luxusním prostředí Kaisersteinského paláce, který nabízí nádherné renesanční prostory včetně terasy s nezvyklým a neznámým pohledem na Pražský hrad a Chrám sv. Víta. 

Jana Krupičková
Conference Project Manager

+420 734 576 652
jana.krupickova@bids.cz
Program
Jiří Hochman
Institut pro rozvoj měst a obcí
předseda

Moderuje

I. BLOK: Osvětlování interiéru a exteriéru školy, školky, kanceláře, průmyslové oblasti, sklady na území města, sportoviště, parkoviště, prostory kolem obchodních center.
09:00 - 09:15
Ing. Tomáš Přibek
Soudní znalec v oboru osvětlování Krajský úřad, Krajská hygienická stanice Domažlice

Osvětlení v interiérech veřejných prostor z pohledu hygienika - fáze přípravy projektů, kolaudace - příklady z praxe

09:15 - 09:35
Ing. Jana Lepší
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, pracoviště Plzeň, Česká společnost pro osvětlování, Regionální skupina Plzeň

Osvětlování v interiérech veřejných prostor - školy, školky, kanceláře - z pohledu norem a zkušenosti z měření, kontrolní měření projektu a výpočtu, porovnání a kontrola projektu a realizace - příklady z praxe

09:35 - 09:55
Ing. Pavel Stupka
Česká společnost pro osvětlování, Regionální skupina Plzeň
Světelný technik

Čarování se světelně-technickými výpočty

09:55 - 10:15
Světelný technik

Jak projektovat osvětlení ve školách, školkách, kancelářích z pohledu světelných techniků?

10:15 - 11:00 Přestávka na kávu
11:00 - 11:20
Ing. Lubomír Mudroň
Artlite s.r.o.

Osvětlování v exteriéru - Zdravý rozum, zákony, normy a směrnice na existujících realizacích z praxe - Fyzikální podstata světla a fyziologie vidění ve vztahu k osvětlování exteriérů ve městě - Doporučení pro osvětlování exteriérů ve městě - Měření a hodnocení na příkladech z praxe.

- Zdravý rozum, zákony, normy a směrnice na existujících realizacích z praxe - Fyzikální podstata světla a fyziologie vidění ve vztahu k osvětlování exteriérů ve městě - Doporučení pro osvětlování exteriérů ve městě - Měření a hodnocení na příkladech z praxe.

11:20 - 11:30
Zástupce
Město Štramberk

Osvětlení městské dominanty - věže Trúba - v jednání

11:50 - 12:10
Ing. Mirza Hadžiosmanovič
Actispro Light s.r.o.

Osvětlování parkovišť, průmyslových oblastí na území města či obce, sportovně - zábavních areálů apod. - příklady z praxe

Vystudoval ČVUT-FEL v Praze, obor elektroenergetika, specializace světelná technika. Po absolutoriu získal praxi jako světelný technik v českých i zahraničních firmách. Od roku 1999 podniká v oboru osvětlování, věnuje se především návrhům a optimalizacím osvětlovacích soustav. Aktuálně pracuje ve společnosti Actispro Light s.r.o. Je členem České společnosti pro osvětlování a členem technické normalizační komise TNK č. 76 – osvětlení České agentury pro standardizaci.

 Jak správně nasvětlovat a do jaké míry může město ovlivnit osvětlení pozemku, který mu nepatří ale současně je na území města. 

12:10 - 12:45 Oběd
II. BLOK: Rušivé světlo v interiéru a exteriéru - uvádění zkratkovitých a neúplných informací z médií na pravou míru
12:45 - 13:05
Ing. Ivo Veselý
Ministerstvo zdravotnictví České republiky
Vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální

Spánková hygiena a rušivé světlo

13:05 - 13:25
Ing. Tomáš Maixner
Institut pro rozvoj měst a obcí
Soudní znalec v oboru osvětlování a světelný technik

Vliv rušivého světla z pohledu světleného technika

 Vystudoval VŠSE Plzeň (ZČU Plzeň) obor silnoproudá elektrotechnika, specializace elektrické teplo a světlo, kde získal titul inženýr. Jeho pracovní kariéra vždy souvisela s osvětlováním. Působí jako soudní znalec a poradce v oboru. Je členem Českého národního komitétu CIE (mezinárodní organizace pro osvětlování), předseda tematické skupiny „Rušivé světlo“ při tomto komitétu. Je zakládajícím členem České společnosti pro osvětlování, v minulém období předsedal Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení. Byl také členem komise Min. živ. prostředí pro návrh Prováděcího nařízení vlády v souvislosti se zákonem o ovzduší. Pro Ministerstvo dopravy zpracoval TKP 15 - Osvětlování. Je členem technické komise TNK č. 76 – osvětlení Českého normalizačního institutu (ÚNMZ), této komisi také jedno období předsedal. Též zpracoval několik technických norem. Působil jako přednášející na Západočeské univerzitě, v současnosti na Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity. Přednášel také na mnoha národních i mezinárodních konferencích. Je vedoucím nebo oponentem množství diplomových prací. Je také členem týmů řady vědeckých grantů, účastník výběrových řízení týkajících se veřejného osvětlení, zpracovatel studií osvětlení a autor bezpočtu odborných článků. Je členem redakční rady časopisu Světlo.

13:25 - 13:45
Ing. Stanislava Šimblerová CSc.

Astronomický ústav AV ČR

Rušivé světlo z hlediska astronomky - pohled na venkovní osvětlení

13:45 - 14:00
Ing. Jana Lepší
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, pracoviště Plzeň, Česká společnost pro osvětlování, Regionální skupina Plzeň

Člověk - vliv světla a prostředí

Absence denního světla v životě lidském je největším škůdcem pro organismus.

Partneři konference
 • Česká společnost pro osvětlení
 • Světlo
 • Elektro s napisem
 • Echo24
 • Pro města a obce
 • Průmyslová ekologie
 • Komunální ekologie
 • Energie 21
 • Moderní obec
 • TZB - info
 • Euractiv
Poplatky
Základní poplatek pro veřejnou správu 2800Kč
Základní poplatek pro soukromý sektor 4200Kč
Základní poplatek pro právnické osoby 100% vlastněné městy 3200Kč
Sleva pro 2 a více účastníků 20%
Newsletter
Nepropásněte žádnou zajímavou konferenci. Přihlašte se a my vám budeme posílat plánované konference na váš email
---------------------------------------------------------------------------------------------- Tracking Code: Standard (Asynchronous) "Allweb" Insert the code below on: https://www.bids.cz/cz ----------------------------------------------------------------------------------------------