Candela 2019
konference o osvětlení
úterý
05.03.2019
Hotel DAP, Vítězné nám. 684/4, 160 00 Praha 6-Dejvice
Praha
 

7. ročník konference Candela 2019 přinese opět aktuální informace o dění ve veřejném osvětlení. Letos se zaměříme na rovnováhu mezi bezpečností a ekologičností a na úspory energie. Budeme mluvit o vlivu veřejného osvětlení na nehodovost ve vašem městě. Řekneme si novinky k dotačnímu programu EFEKT pro roky 2020 - 2021. V těchto letech má být navýšený roční rozpočet. Budeme mluvit o největších problémech modernizace a rekonstrukce veřejného osvětlení.  

Zaměříme se i na volbu vhodného konceptu veřejného osvětlení pro vaše město, výběr vhodných technických produktů, poctivého dodavatele, ukážeme si, jak se vyvarovat chybám, které by mohly mít negativní následky. Také se podíváme na nové technologie a moderní trendy. 

Konference je určena pro zástupce samosprávy obcí, projektanty, architekty, realizátory elektroinstalací, prodejce, investory, stejně tak i pro provozovatele a správce osvětlení. 

Jana Krupičková
Sponzoring a partnerská spolupráce, Conference Project Manager

+420 734 576 652
jana.krupickova@bidservices.cz
Program

Hlavní témata konference:

  • Bezpečnost na úkor ekologičnosti či ekologičnost na úkor bezpečnosti? Kde je rovnováha? 
  • Noční vidění - vliv veřejného osvětlení na nehodovost ve městě
  • Příklady z praxe - nevhodně osvětlený dopravní prostor
  • Nejčastější problémy vznikající při modernizaci a rekonstrukci VO
  • Program EFEKT – zvýšení rozpočtu
  • Úspory
  • Investice do osvětlení / Výběrová řízení / Audity
  • Osvětlení jako páteř nových Chytrých měst? 
09:30 - 10:00
Jiří Tesař
Česká společnost pro osvětlování
Příklady z praxe nevhodně osvětlený dopravní prostor v závislosti na omezeném výhledu z vozidla

Noční osvětlený dopravní prostor intravilánu měst a obcí, viditelnost překážek na vozovce v závislosti na noční reakční době, různých jasech okolí dopravního prostoru a vliv veřejného osvětlení na dopravní nehodovost.

10:00 - 10:20
Prof. Ing. Karel Sokanský
Česká společnost pro rozvoj veřejného osvětlení
Možnosti soustav veřejného osvětlení v rámci Smart city

Zkušební polygon veřejného osvětlení (BROADBAND Light) je instalován v provozu na půdě Vysoké školy báňské. Testují se na něm různé úlohy. Součástí polygonu je 10 sloupů veřejného osvětlení, pomocí kterých se zajišťuje osvětlení na 3 typech komunikací (jednostranná, oboustranná, vystřídaná, na přechodu pro chodce a na 2 samostatných světelných bodech. Soustava je řízena pomocí optické vláknové komunikace, mobilní datové komunikace a komunikace po silových vodičích. Soustava je otevřená jak pro různá svítidla, tak pro různé komunikační a bezpečnostní technologie. Výstupy ze zkušebního testování se dozvíte v této prezentaci.

Obecné informace
Poplatky
Základní registrační poplatek 4400Kč
Zvýhodněný poplatek pro účastníky minulého ročníku 3900Kč
Zvýhodněný poplatek pro veřejnou správu 3200Kč
Newsletter
Nepropásněte žádnou zajímavou konferenci. Přihlašte se a my vám budeme posílat plánované konference na váš email