Candela 2020 - venkovní a veřejné osvětlení
04.03.2020
Přidejte si konferenci do kalendáře.
 
Nádražní 43/84, 150 00, Smíchov - druhé patro nad restaurací
Budova Pivovaru Staropramen, Praha

9. pokračování konference Candela přinese opět aktuální informace z oblastí venkovního a veřejného
osvětlení. Hlavními tématy bude financování veřejného osvětlení, dopady osvětlení na bezpečnost i úspory energie, budeme se věnovat také architektonickému pojetí venkovního a veřejného osvětlení ve městě.

Jana Krupičková
Conference Project Manager

+420 734 576 652
jana.krupickova@bids.cz
Program
09:05 - 09:25
Ing. Jana Sedláčková
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
vedoucí oddělení programů na podporu úspor energie v odboru energetické účinnosti a úspor Ministerstva průmyslu a obchodu

Dotace, Program EFEKT a připravované novinky

09:25 - 09:45

Přístup Ministerstva životního prostředí k venkovnímu a veřejnému osvětlení

Působí na Ministerstvu životního prostředí již skoro 9 let. Od června 2018 je ředitelkou odboru politiky ŽP a udržitelného rozvoje zodpovědnou za koordinaci implementace významných národních koncepcí, kterými jsou Strategický rámec udržitelného rozvoje Česká republika 2030, Státní politika životního prostředí ČR a Národní akční plán adaptace na změnu klimatu. Gesčně zajišťuje činnost Rady vlády pro udržitelný rozvoj a implementaci Agendy 2030 (Cílů udržitelného rozvoje) v ČR. Zabývá se také tématem čisté mobility, světelného znečištění a smart city. V minulosti získala zkušenosti na Ministerstvu zahraničních věcí, Technologické agentuře ČR nebo při americké Nadaci pro environmentální bezpečnost a udržitelnost. Vystudovala Fakultu sociální věd Univerzity Karlovy a Environmentální bezpečnost na Univerzitě OSN.

09:45 - 10:05

Druhý rok správy pražského osvětlení v městském dresu

Předseda představenstva Technologie hlavního města Prahy je dlouholetý manažer s bohatou profesní praxí. V minulosti působil v různých manažerských a odborných poradenských pozicích ve státních a municipalitních akciových společnostech a institucích jako např. Letiště Praha, a.s., Plzeňská teplárenská, a.s., Operátor ICT, a.s., Magistrát hlavního města Prahy, Magistrát města Plzně a další. V soukromé sféře pracoval bezmála 24 let v sektorech telekomunikací, energetiky a investičního poradenství.

10:05 - 10:25
Ing. Olga Bílková
Technologie Hl. města Prahy, a.s.
Světelný technik

Měření rušivého světlo v Praze a stížnosti Pražanů

10:45 - 11:05 Přestávka na kávu
11:05 - 11:25
Mgr. Petr Sklenář
Obec Hrusice
Starosta

Hrusice po roce

Jaká je situace v Hrusicích po roce? Na loňské konferenci Candela jsme ukázali příklad instalace "biodynamického osvětlení". Po té byla instalace demontována protože nesplňovala bezpečnostní normy, proběhla i medializace celého případu. Co k věci dnes říká starosta obce Petr Sklenář dnes?

11:25 - 11:55
Ing. Josef Šaroun
Technické sítě Brno, a.s.
Technický ředitel

Situace v Brně

11:55 - 12:30
Diskuzní panel

Aktuální témata ve venkovním a veřejném osvětlení

12:30 - 13:30 Oběd
13:30 - 13:50

Světlo ve veřejném osvětlení

V současné době pracuje na VŠB-TU v Ostravě jako docent. Specializuje se na světelnu techniku. 
Praktické zkušenosti získával v  INGE Opava, spol. s r.o., kde působil jako světelný technik a v METASPORT akciová společnost na postu vedoucího závodu.
V oblasti světelné techniky působí i mimo akademickou půdu v České společnosti pro osvětlování, Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení, CIE a v redakční radě časopisu Světlo.
V rámci svého profesního zaměření se věnuje výzkumu rušivých účinků světla ve venkovním prostředí a úsporám elektrické energie v osvětlovacích soustavách v souvislosti s nasazováním tzv. SMART technologií. Od těchto témat se odvíjí i jeho publikační činnost na tuzemské i mezinárodní úrovni.
13:50 - 14:10
Ing. Arch. Jana Langerová
Ateliér L, s.r.o.

Urbanisticko-architektonické hledisko při tvorbě koncepce veřejného osvětlení

Praktické ukázky a zkušenosti z požadavků měst.

14:10 - 14:30

Viditelnost v nočním dopravním prostoru s VO a bez VO – Analýza viditelnosti účastníků silničního provozu za účelem zvýšení jejich bezpečnosti na pozemních komunikacích – příklady z praxe.

Po ukončení stření školy a sportovní kariery pracoval od roku 1984 v koncernu Jablonecké bižuterie na různých postech spojených s provozem a údržbou. Po roce 1989 tuto službu zajišťoval do roku 1994 prostřednictvím vlastní firmy, včetně investiční výstavby.  Od roku 1994 se plně věnuje vývoji a konstrukci historických venkovních svítidel pro firmu ART METAL sp.j. Polsko, kde od roku 2000 do dnešního dne působí v pozici technického ředitele. Od roku 1998 do roku 2011 působil ve Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení a poslední tři roky jako výkonný místopředseda.  Od roku 2012 je členem České společnosti pro osvětlování, kde je členem předsednictva a zároveň předsedou Libereckého pobočného spolku ČSO. Hlavní činností tohoto pobočného spolku je lektorská a poradenská činnost pro města, obce, službu dopravní policie ČR, Besip, Dopravní fakultu ČVÚT, ČKAIT v oblasti osvětlování pozemních komunikací. V současné době se aktivně podílí na výzkumném úkolu Ministerstva vnitra ,,Analýza viditelnosti účastníků silničního provozu za účelem zvýšení jejich bezpečnosti za soumraku a v noci“.      

14:30 - 14:50

Pohled Policie ČR na osvětlení nočního dopravního prostoru

Do roku 2003 studoval. Od roku 2002 projektoval v soukromé firmě plynovody. V letech 2005 a 2006 byl kontruktérem ve firmě zabývající se výrobou elektrického ručního nářadí. V prosinci 2006 nastoupil k Polici ČR na dopravní inspektorát. Po ukončení základní odborné přípravy nastoupil do výkonu služby v dohledu nad bezpečností silničního provozu. Následně k 1.8.2008 začal vykonávat funkci dopravního inženýra na územním odboru Nymburk. I ve funkci dopravního inženýra se pravidelně účastnil různých akcí v dohledu nad BESIP, což bylo značným přínosem pro výkonávání funkce dopravního inženýra. 1.4.2017 nastoupil na pozici dopravního inženýra na Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia České republiky. Pravidelně se účastní různých konferencí, seminářů, školení, technických rad k technickým předpisům, výzkumných projektů, apod. Na těchto konferencích, seminářích a školeních rovněž vystupuji s příspěvky a přednáškami převážně o bezpečnosti.

15:10 - 15:30

Rušivé světlo

 Vystudoval VŠSE Plzeň (ZČU Plzeň) obor silnoproudá elektrotechnika, specializace elektrické teplo a světlo, kde získal titul inženýr. Jeho pracovní kariéra vždy souvisela s osvětlováním. Působí jako soudní znalec a poradce v oboru. Je členem Českého národního komitétu CIE (mezinárodní organizace pro osvětlování), předseda tematické skupiny „Rušivé světlo“ při tomto komitétu. Je zakládajícím členem České společnosti pro osvětlování, v minulém období předsedal Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení. Byl také členem komise Min. živ. prostředí pro návrh Prováděcího nařízení vlády v souvislosti se zákonem o ovzduší. Pro Ministerstvo dopravy zpracoval TKP 15 - Osvětlování. Je členem technické komise TNK č. 76 – osvětlení Českého normalizačního institutu (ÚNMZ), této komisi také jedno období předsedal. Též zpracoval několik technických norem. Působil jako přednášející na Západočeské univerzitě, v současnosti na Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity. Přednášel také na mnoha národních i mezinárodních konferencích. Je vedoucím nebo oponentem množství diplomových prací. Je také členem týmů řady vědeckých grantů, účastník výběrových řízení týkajících se veřejného osvětlení, zpracovatel studií osvětlení a autor bezpočtu odborných článků. Je členem redakční rady časopisu Světlo. Od roku 2019 je předsedou nově vzniklé České společnosti pro osvětlování Praha, pobočného spolku.

15:30 - 15:50
Ing. Ivo Veselý
Ministerstvo zdravotnictví České republiky
Vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální

Světlo a zdraví

Partneři konference
 • Technologie hlavního města Prahy, a.s.
 • Actispro Light
 • VDT Technology
  • Česká společnost pro osvětlení
  • Světlo
  • Echo24
  • Energie 21
  • Energetika
  • TZB - info
  • Moderní obec
  • Pro města a obce
  Obecné informace

  Začátek registrace od 8:15

  Začátek konference od 9:00

  SOUŘADNICE GPS:

  50.068126, 14.406618

  Garáže nákupního střediska Nový Smíchov

  HROMADNÁ DOPRAVA:

  Autobusy (Na Knížecí): 120, 123, 137, 167, 191, 231

  Tramvaj (Na Knížecí): 5

  Metro (Anděl): linka B

  ADRESA KONÁNÍ KONFERENCE:

  Budova Pivovaru Staropramen
  Paspův sál
  Nádražní 84, Praha 5-Smíchov

  Poplatky
  Základní poplatek pro instituce veřejné správy 2900Kč
  Základní poplatek pro právnické osoby 100% vlastněné institucemi veřejné správy 3500Kč
  Základní poplatek pro soukromý sektor 4400Kč
  Sleva pro 2 a více účastníků (Slevy se nesčítají) 15% 15%
  Newsletter
  Nepropásněte žádnou zajímavou konferenci. Přihlašte se a my vám budeme posílat plánované konference na váš email