Elektromobilita 2020
09:00 - 16:00
24.09.2020
Přidejte si konferenci do kalendáře.
 
Sokolovská 138, Praha 8 - Invalidovna
hotel Olympik, Praha

Přijďte se dozvědět nejnovější informace v oblasti elektromobility z prostředí měst i firem na 3. ročník konference Elektromobilita v roce 2020 a také diskutovat s našimi přednášejícími.

Na setkání s Vámi se těší Kateřina Krajňák a celý tým B.I.D. services


PŘIHLASTE SE na konferenci a získejta navíc ZDARMA záznam webináře Rozvoj elektromobility v ČR.Hlavní témata konference:

 • Trendy v elektromobilitě v ČR a v zahraničí
 • Legislativní rámec provozování elektromobilů
 • Financování elektromobilů - dotace a další podpora elektromobility v ČR
 • Infrastruktura dobíjení - rozvoj, perspektivy, vize a budoucnost
 • Cenová politika dodavetelů energie
 • SmartCity v dopravě - nové technologie
 • Propojení elektromobility a OZE - využití solární energie v dobíjení elektromobilu
 • Zkušenosti s reálným provozem elektromobilů ve veřejné správě i ve firmách
 • Elektromobilita ve městech - využití v městské hromadné dopravě, budoucnost parkování ve městech 

Minulé ročníky konference:

Bc. Kateřina Krajňák
Conference Project Manager

+420 775 616 221
katerina.krajnak@bids.cz
Program

Moderátor konference

Jan Horčík pracuje od roku 2006 jako šéfredaktor magazínu Hybrid.cz (www.hybrid.cz) zaměřeného na elektromobilitu a další alternativy v oblasti dopravy. Pravidelně přispívá i do dalších médií. Je absolventem Masarykovy univerzity, obor Mediální studia a žurnalistika.

PANELOVÁ DISKUSE SE ZÁSTUPCI MINISTERSTEV

 • Budování infrastruktury dobíjení elektromobilů v ČR
 • Národní akční plán čisté mobility
 • Přímé finanční podpory čisté mobility (OPD, IROP, OPTAK, NPŽP, ModF)
 • Aktuální evropská legislativa
 • Programy podpory OP PIK prioritní osy 3


SPEAKŘI V PANELU

 • Jan Bezděkovský, odbor strategie, Ministerstvo dopravy ČR
 • Jaroslav Kepka, vedoucí samostatného odd.politiky a strategií ŽP, Ministerstvo životního prostředí
 • Ondřej Tomšej, programy podpory OP PIK prioritní osy 3, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Jan Bezděkovský pracuje na MD od roku 2004. Od roku 2013 působí na Odboru strategie v rámci Oddělení dopravní politiky a čisté mobility. Profesně se věnuje především problematice čisté mobility a dlouhodobě též rozvoji transevropské dopravní sítě. ČR zastupuje na různých souvisejících pracovních skupinách Rady EU a výborech Evropské komise. V minulosti ČR zastupoval mj. při vyjednávání směrnice 2014/94/EU o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva. Za MD se podílel na přípravě Národního akčního plánu čisté mobility. Je odborným garantem výzev OPD zaměřených na podporu rozvoje infrastruktury pro alternativní paliva. 

Jaroslav Kepka působí v oddělení politiky a strategií ŽP na MŽP. Na MŽP působí od roku 2010. Od roku 2014 v oddělení politiky a strategií ŽP prostředí. Specifikuje se na oblast podpory čisté mobility a Smart Cities. Byl jedním z iniciátorů Národního akčního plánu čisté mobility. Je odborným garantem národních výzev MŽP v oblasti čisté mobility. Dále působí  v Radách programů Technologické agentury ČR (Alfa, Epsilon, Éta). Od roku 2014 je členem Výboru pro udržitelnou dopravu v rámci Rady vlády pro udržitelný rozvoj. 

Ing. Ondřej Tomšej absolvoval na VŠB TU Ostrava. Na Ministerstvu průmyslu a obchodu pracuje od roku 2009. Pracovní působení započal v oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie a následně se přemístil do odboru strukturálních fondů, kde byl hlavním koordinátorem programu Eko-energie (OPPI). Od 1. června 2015 působí jako vedoucí prioritní osy 3 OP PIK.

PRAŽSKÁ ENERGETIKA, A.S.

Ing. Jindřich Nerad
Pražská energetika, a.s.
Electromobility Project Manager

Správa dobíjení pro Fleet

Bc. Vojtěch Fried
Pražská energetika, a.s.
vedoucí oddělení Elektromobilita a Smart City

Rozvoj veřejné sítě dobíjecích stanic v PRE

ODLIŠNÝ POHLED NA ELEKTROMOBILITU

Ing. Ivan Indráček
Unie nezávislých petrolejářů
předseda Unie

Budoucnost dopravy z pohledu petrolejáře

V jednání
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Nabíjecí stožáry, moderní Led svítidla a nová kabeláž v Praze, představení pilotního projektu v Praze na Vinohrech

 DISKUSE SE ZASTUPITELI MĚSTA

 • Jaké jsou trendy v dobíjení?
 • Síť dobíjení – domácí versus dobíjení ve veřejném prostoru?
 • Jaká je cenová politika dodavatelů energie?
 • Jaká je podpora státu a případné daňové zatížení na dobíjení?
 • Vyplatí se elektromobily pro město?


SPEAKŘI V PANELU

 • Václav Klecanda, místostarosta, město Tábor
 • Ondřej Mirovský, radní MČ Praha 7 pro oblast dopravy, bezpečnosti a integrace cizinců

 Další přednášející v jednání.

Partneři konference
 • PRE distribuce, a.s.
 • fDrive
 • APEL
 • Energie 21
 • ENERGIE PORTAL
 • Pro energy nové
 • Pro města a obce
 • Komunální ekologie
 • Euractiv
 • MODERNI OBEC
 • Komunální technika
 • TZB - info
Poplatky
Registrační poplatek pro veřejnou správu 2900Kč
Registrační poplatek pro soukromé společnosti 4800Kč
Poplatek za online přenos do Vašeho PC (bez účasti na konferenci) - pro veřejnou správu 2100Kč
Poplatek za online přenos do Vašeho PC (bez účasti na konferenci) - pro soukromé společnosti 3500Kč
Newsletter
Nepropásněte žádnou zajímavou konferenci. Přihlašte se a my vám budeme posílat plánované konference na váš email