Elektromobilita 2020
9-16:00 hod
09.06.2020
Přidejte si konferenci do kalendáře.
 
Sokolovská 138, 186 76 Praha 8
Hotel Olympik, Praha
 

Evropská komise představila ve svém návrhu „Green Deal“ z prosince 2019 zpřísňování emisních limitů CO2 s cílem zajistit od roku 2025 jasné směřování k bezuhlíkové mobilitě. Automobiloví výrobci mluví o jediném možném směru, jak dosáhnout výrazného snížení CO2, a sice, vydat se cestou plné elektrifikace. Evropská komise očekává, že v roce 2025 tak vznikne na 1 milión dobíjecích míst. 

Podle studie skupiny Transport & Environment nebude zvýšení počtu dobíjecích míst jedinou výzvou, které bude nutno čelit. Budou muset proběhnout změny např. i na straně elektrických soustav, organizace trhů s elektřinou a systémů digitální platby. 

Elektromobilita v České republice se začíná také probouzet. Rok 2020 bude podle Martina Pultznera (fDrive.cz) ve znamení výrazného nástupu jak elektromobilů, tak i nových aut v kategorii plug-in hybridů. Škoda, Tesla a Volkswagen budou udávat směr. Hlavním tahounem bude elektromobil od Škody, model Citigo iV. V této souvislosti majitelé elektroaut řeší otázku dobíjení na cestách i doma. 

Jaký je nyní aktuální stav dobíjecích stanic v České republice? Jaké varianty dobíjecích stanic existují? Jaké zkušenosti s elektromobilitou mají soukromé firmy, města či jednotlivci?

Přijďte se dozvědět nejnovější informace v oblasti elektromobility z prostředí měst i firem na 3. ročník konference Elektromobilita v roce 2020.


Hlavní témata konference:

 • Trendy v elektromobilitě v ČR a v zahraničí
 • Legislativní rámec provozování elektromobilů
 • Financování elektromobilů - dotace a další podpora elektromobility v ČR
 • Infrastruktura dobíjení - rozvoj, perspektivy, vize a budoucnost
 • Cenová politika dodavetelů energie
 • Propojení elektromobility a OZE - využití solární energie v dobíjení elektromobilu
 • Zkušenosti s reálným provozem elektromobilů ve veřejné správě i ve firmách
 • Elektromobilita ve městech - využití v městské hromadné dopravě, budoucnost parkování ve městech 

Bc. Kateřina Krajňák
Conference Project Manager

+420 775 616 221
katerina.krajnak@bids.cz
Program

Moderátor konference

Jan Horčík pracuje od roku 2006 jako šéfredaktor magazínu Hybrid.cz (www.hybrid.cz) zaměřeného na elektromobilitu a další alternativy v oblasti dopravy. Pravidelně přispívá i do dalších médií. Je absolventem Masarykovy univerzity, obor Mediální studia a žurnalistika.

Budování infrastruktury dobíjení elektromobilů v ČR

Jan Bezděkovský pracuje na MD od roku 2004. Od roku 2013 působí na Odboru strategie v rámci Oddělení dopravní politiky a čisté mobility. Profesně se věnuje především problematice čisté mobility a dlouhodobě též rozvoji transevropské dopravní sítě. ČR zastupuje na různých souvisejících pracovních skupinách Rady EU a výborech Evropské komise. V minulosti ČR zastupoval mj. při vyjednávání směrnice 2014/94/EU o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva. Za MD se podílel na přípravě Národního akčního plánu čisté mobility. Je odborným garantem výzev OPD zaměřených na podporu rozvoje infrastruktury pro alternativní paliva. 

Elektromobilita z pohledu státní správy

Jaroslav Kepka působí v oddělení politiky a strategií ŽP na MŽP. Na MŽP působí od roku 2010. Od roku 2014 v oddělení politiky a strategií ŽP prostředí. Specifikuje se na oblast podpory čisté mobility a Smart Cities. Byl jedním z iniciátorů Národního akčního plánu čisté mobility. Je odborným garantem národních výzev MŽP v oblasti čisté mobility. Dále působí  v Radách programů Technologické agentury ČR (Alfa, Epsilon, Éta). Od roku 2014 je členem Výboru pro udržitelnou dopravu v rámci Rady vlády pro udržitelný rozvoj. 

Podpora zavádění elektromobility u podnikatelských subjektů

Ing. Ondřej Tomšej absolvoval na VŠB TU Ostrava. Na Ministerstvu průmyslu a obchodu pracuje od roku 2009. Pracovní působení započal v oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie a následně se přemístil do odboru strukturálních fondů, kde byl hlavním koordinátorem programu Eko-energie (OPPI). Od 1. června 2015 působí jako vedoucí prioritní osy 3 OP PIK.

Ing. Jindřich Nerad
Pražská energetika, a.s.
Electromobility Project Manager

Správa dobíjení pro Fleet

Bc. Vojtěch Fried
Pražská energetika, a.s.
vedoucí oddělení Elektromobilita a Smart City

Rozvoj veřejné sítě dobíjecích stanic v PRE

Ing. Ivan Indráček
Unie nezávislých petrolejářů
předseda Unie

Budoucnost dopravy z pohledu petrolejáře

DISKUSE SE ZASTUPITELI MĚSTA

 • Jaké jsou trendy v dobíjení?
 • Síť dobíjení – domácí versus dobíjení ve veřejném prostoru?
 • Jaká je cenová politika dodavatelů energie?
 • Jaká je podpora státu a případné daňové zatížení na dobíjení?
 • Vyplatí se elektromobily pro město?
 • Aktuální stav podpory pro provozotovatele elektromobility / bariéry rozvoje elektromobility v ČRSPEAKŘI V PANELU

 • Václav Klecanda, místostarosta, město Tábor
 • Ondřej Mirovský, radní MČ Praha 7 pro oblast dopravy, bezpečnosti a integrace cizinců

Program je v přípravách
Partneři konference
 • PRE distribuce, a.s.
 • Echo24
 • Energie 21
 • Moderní obec
 • Pro města a obce
 • Euractiv
 • TZB - info
 • Komunální ekologie
Poplatky
Registrační poplatek pro veřejnou správu 2900Kč
Registrační poplatek pro právnické osoby 100% vlastněné městy 3500Kč
Registrační poplatek pro soukromé společnosti 4800Kč
Newsletter
Nepropásněte žádnou zajímavou konferenci. Přihlašte se a my vám budeme posílat plánované konference na váš email