Energetické služby se zaručeným výsledkem: příležitost pro modernizaci energetické infrastruktury státní správy
12.11.2015
Přidejte si konferenci do kalendáře.
 
Hotel Jalta, Václavské nám. 45, Praha
 

Česká republika stojí před velkým úkolem. Přijetím směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2012/27/EU o energetické účinnosti se zavázala snížit konečnou spotřebu energie do roku 2020 o 46 PJ. A stát má jít příkladem. Každoročně má za úkol renovovat 3% plochy budov ústřední státní správy. Jednou z možností, jak toho dosáhnout, je širší využití energetických služeb se zaručeným výsledkem v kombinaci s dotacemi poskytovanými z operačních programů, zejména OPŽP.

Kvůli stávající legislativě a rozpočtovým restrikcím to u organizačních složek státu (OSS) zatím není možné. OSS tak nemohou využít kombinaci dotace a energetických služeb se zaručeným výsledkem, která zajišťuje prokazatelné a efektivní využití vynaložených finančních prostředků do komplexní renovace či modernizace budov. Bariérám v uplatňování energetických služeb ve veřejném sektoru, zejména v organizačních složkách státu bude věnován první blok konference.

Státní příspěvkové organizace však energetické služby využít mohou a také využívají. Přinášejí jim totiž řadu výhod. Umožňují jim modernizovat energetické hospodářství a snižovat provozní náklady. Veškeré investice do energeticky úsporných opatření pak hradí z budoucích úspor energie, jejichž výši mají smluvně garantovánu od poskytovatele energetických služeb.

Nyní bude využití energetických služeb se zaručeným výsledkem dostupnější. OPPIK i OPŽP vnímají tyto služby zahrnující garanci za úspory a dlouhodobý energetický management, který je jejich nedílnou součástí, jako záruku budoucích úspor a zvýhodňují proto žadatale, kteří se pro ně rozhodnou. Navazují tak na požadavky evropské směrnice o energetické účinnosti, kde garance a prokazatelnost úspor hrají klíčovou roli.
  
Cílem této mezinárodní konference je diskutovat se zástupci nejenom domácí veřejné správy a evropských institucí o výhodách komplexní modernizace energetického hospodářství budov s využitím energetických služeb se zaručeným výsledkem, ke kterému se členské země zavázaly, ale i o legislativních překážkách a možných cestách k jejich odstranění.

Jazyk konference: ČJ - AJ, simultánní tlumočení

Program
Partneři konference
 • MPO
 • Ministerstvo životního prostředí
 • APES
 • CEZ - skupina
 • CSOB
 • Amper Saving
 • Cofely, a.s.
 • ENESA
 • EESI2020
 • Intelligent Energy Europe
 • Enviros
 • MVV Energie
 • Siemens
 • Ceska informacni agentura, s.r.o.
 • Edumenu
 • Energie 21
 • TZB - info
 • EurActiv.cz - STARÉ NEPOUŽÍVAT!!!!!!
 • Proelektrotechniky.cz
 • BIDS
Poplatky
Základní poplatek 3900 Kč
Snížený účastnický poplatek pro veřejný a neziskový sektor 1900 Kč
Volný vstup pro členy APES - 1 volná vstupenka na firmu 0 Kč
Množstevní sleva pro 3 a více účastníků z jedné instituce 20%
Newsletter
Nepropásněte žádnou zajímavou konferenci. Přihlašte se a my vám budeme posílat plánované konference na váš email