Energetické zdroje ČR - současnost a budoucnost
9:00 - 16:00
12.11.2020
Přidejte si konferenci do kalendáře.
 
hotel International Prague
 
Současná energetika je velmi turbulentní a otázka složení energetických zdrojů je jednou z těch nejzásadnějších. Jaký vývoj nás čeká?
Dostavba jaderných elektráren, postupné uzavírání a nakonec úplné opuštění uhelných zdrojů, větší podíl obnovitelných zdrojů a jejich podpora, podíl zemního plynu v celkovém energetickém mixu?
Budeme akcentovat navýšení jaderné energetiky nebo se stejně jako Německo více přikloníme směrem k obnovitelným zdrojům? A jak stát podpoří jejich rozvoj a financování?
To vše ovlivněno novými technologiemi, které nakonec možná zamíchají kartami úplně jiným směrem, než si dnes představujeme...
 
Na zajímavé diskuze a setkání s Vámi se těší 
Hana Němejcová a tým B.I.D. services

A jak už je naším dobrým zvykem, na konferenci bude zajištěn živý přenos do Vašeho PC, pokud se nebudete moci zúčastnit osobně!

Ing. Hana Němejcová
Conference project manager

+420 771 122 773
hana.nemejcova@bids.cz
Program
8:15 - 9:00 Registrace účastníků
1.: AKTUÁLNÍ SMĚR A BUDOUCNOST ZDROJOVÉ ZÁKLADNY ČR
09:00 - 09:05

Moderátor 1. bloku

Je absolventem Českého vysokého učení technického, fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (ČVUT - FJFI), kandidát fyzikálně technických věd. Působil jako vysokoškolský pedagog, výzkumný pracovník v energetice a od roku 1992 jako zakladatel, majitel a řídící pracovník ENA. Je specialistou na vývoj a relace cen, daní a konkurenceschopnosti veškerých druhů paliv a energií. Řada studií se týkala možností uplatnění pokročilých energetických technologií a energetických úspor včetně hodnocení jejich ekonomické efektivnosti. Řídí energetické audity velkých průmyslových podniků. K těmto tématům pravidelně publikuje včetně prezentací na mezinárodních konferencích. Spolupracuje s řadou prestižních institucí včetně mezinárodních arbitrážních tribunálů. Angažuje se rovněž při formování názorů na směřování státní energetické koncepce ČR a dalších aktuálních problémů energetiky, včetně spolupráce se sdělovacími médii všech typů. Je členem Výboru pro udržitelnou energetiku při Vládě ČR a členem výboru Plynárenské trhy při ČPS.

09:05 - 09:15

Úvodní slovo

Vystudoval ČVUT Fakulta strojní Ústav přístrojové a řídicí techniky obor automatizované řízení. Dále vystudoval Masarykův ústav vyšších studií, obor Podnikání a komerční inženýrství v průmyslu. Absolvoval Florence School of Regulation  - Annual Training Course on Regulation of Energy Utilities (Certificate of Attendance). Od roku 2011 působil na Energetickém regulačním úřadě v několika pozicích od specialisty regulace v energetice, vedoucího oddělení strategie a poradců, ředitele odboru teplárenství po ředitele sekce regulace. Zároveň přednášel technické předměty na ČVUT fakultě strojní a následně na ČZU technické fakultě. Působil v různých vládních a nevládních pracovních skupinách pro oblast energetiky, ale i vodárenství.

 Diskuze:

Kam se ubírá současná energetika? Jaké energetické zdroje budou využívány? Jak trh ovlivňuje legislativa, regulace a hospodářská krize? Jak docílit vyšší míry vlastní energetické soběstačnosti?
Jaderná energetika – bude se stavět nebo nebude? A jak bude nastaven model financování? 
Jaké podmínky a podpora bude nastavena pro obnovitelné zdroje?
2.: NOVÉ VÝZVY PRO KLASICKOU ENERGETIKU

 • Uhelné elektrárny a jejich postupné uzavírání. Dostanou uhelné elektrárny výjimky z nových evropských limitů pro toxickou rtuť či škodlivé oxidy dusíku? Perspektivy fosilních paliv a hledisko dopadu na životní prostředí

Strategie teplárenství. Jaké jsou možnosti regulatorního rámce a které výjimky ovlivní přeměnu odvětví? 
Emisní limity pro teplárenství a dopady do komunální energetiky. 
Modernizace a nové technologie na ekologizaci tepláren
3.: PROSTOR PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE, FINANCOVÁNÍ A PODPORA

 • Aktuální novinky v klimaticko - energetické politice ČR. Dopady integrace decentrálních zdrojů do Energetické soustavy ČR

Jaké jsou nyní možnosti financování obnovitelných zdrojů energie? Využití Modernizačního fondu a dalších dotačních programů
Pohled výrobců energie a dopady cen na výrobu energie z OZE 
Překompenzace – jak funguje systém kontroly přiměřenosti podpory pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů? 
4.: INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ V ENERGETICE
Partneři konference
  • Energie 21
  • Energy-hub
  • Euractiv
  • MODERNI OBEC
  • Pro energy nové
  • Komunální ekologie
Obecné informace
NAŠE ZÁRUKY A OPATŘENÍ V DOBĚ KORONAVIRU
Všechny naše akce také on-line v živém přenosu – můžete si vybrat – osobní účast nebo živý přenos k Vám do počítače.
Videozáznam akce k dispozici pro všechny účastníky.
Zaregistrujete se k osobní účastni na akci a později změníte názor? Nevadí! Změnu můžete provést kdykoliv do 48 hodin před akcí, blíže k akci po dohodě s námi! Rozdíl v ceně zohledníme při vaší příští registraci.
Akce bude zrušená nařízením vlády? O peníze nepřijdete, můžete je vyčerpat na některé další akci dle dohody.
Přímo na místě konference Covid set-up – tj. větší rozestupy mezi místy k sezení.
Roušky na konferencích doporučené, dle aktuální situace. Pokud zapomenete, nevadí – k dispozici zdarma v místě konání!

Poplatky
Základní poplatek 5900 Kč
Základní poplatek pro organizace 100 % vlastněné veřejnou správou 4900 Kč
Základní poplatek pro veřejnou správu 3200 Kč
Poplatek za online přenos do Vašeho PC (bez účasti na konferenci) 3900 Kč
Poplatek za online přenos do Vašeho PC (bez účasti na konferenci) - organizace vlastněné 100 % veřejnou správou 3500 Kč
Poplatek za online přenos do Vašeho PC (bez účasti na konferenci) - veřejná správa 2500 Kč
Poplatek za videozáznam + prezentace z konference Obchodování s energií 2020 990 Kč
Sleva pro 2 a více účastníků z jedné organizace 10%
Newsletter
Nepropásněte žádnou zajímavou konferenci. Přihlašte se a my vám budeme posílat plánované konference na váš email