EPC v praxi
9:30 - 12:30
12.11. - 31.12.2020
Přidejte si konferenci do kalendáře.
 
on-line
on-line
 
EPC v praxi - seriál on-line webinářů 

Seriál online webinářů, které Vás velmi podrobně seznámi s metodou EPC a možnostmi jejího využití pro realizaci energeticky úsporných opatření v budovách vlastněných veřejnou správou.
Postupně se seznámíte s jednotlivými fázemi celého procesu realizace EPC projektu a to jak z pohledu dodavatele - tzv. ESCO firmy, poradenské firmy, která zastupuje investora, tak z pohledu samotného investora - v tomto případě organizace veřejné správy.
Zaměříme se také na některé klíčové aspekty celého projektu jako jsou možnosti financování, verifikace projektů atd, velký prostor dostanou zkušenosti z již realizovaných projektů. Aktuální novinkou, která výrazně zatraktivňuje metodu EPC je možnost kombinace EPC s dotacemi z Operačního programu Životní prostředí. 

Co je EPC? (Energy Performance Contracting) je komplexní služba, která v sobě zahrnuje návrh úsporných opatření, přípravu, realizaci a zajištění financování projektu vedoucím k úsporám energie budov. Do češtiny se volně překládá jako „energetické služby se zárukou“ nebo „financování energeticky úsporných opatření z budoucích úspor“. Metoda většinou funguje na splátkovém principu, zákazník tedy k její realizaci nepotřebuje žádné vlastní finanční zdroje. Klient realizaci postupně poskytovateli splácí z výsledných a smluvně garantovaných úspor. Zákazník projektu EPC tedy nikdy nebude platit víc, než za energii platí v době uzavření smlouvy a tedy počátku projektu.Veškerá rizika projektu nese poskytovatel a v případě, že úspor není dosaženo dle předem stanoveného modelu, nese poskytovatel i finanční dopady tohoto neúspěchu. Investice do projektu metodou EPC mají návratnost 6 až 10 let.  (definice EPC - zdroj Wikipedie)


1. 
12.11.2020 - 9,30 hod. : Úvodní webinář : Výhody EPC pro města a kraje 

Proč je EPC pro realizaci energetických úspor výhodné
Jak EPC funguje, jednotlivé fáze projektu, financování – základní přehled
Zkušenosti z realizovaných projektů 

2. 19.11.2020 - 9,30 hod. : Kombinace EPC s OPŽP 

Možnosti realizace společného projektu EPC a OPŽP (odděleně, společně)
Specifika analýzy vhodnosti, požadavky OPŽP
Podklady pro podání žádosti do OPŽP
Požadavky na zadávací dokumentaci a zadávací řízení
Realizace projektu, udržitelnost projektu, doba kontraktu
Zkušenosti se stávajícími projekty EPC a OPŽP

3. 24.11.2020 - 9,30 hod. : Analýza vhodnosti objektů a zařízení pro projekt EPC 

Proč analýza vhodnosti objektů pro projekt EPC?
Pro jaké cílové skupiny (budovy/projekty) je EPC vhodné?
Podpora z programu EFEKT
Proč využít facilitátora?
Struktura a náplň analýzy vhodnosti, časová náročnost
Zkušenosti facilitátora – návrh nastavení parametrů projektu EPC –  délka smlouvy, investice, přínosy, projednání financování, možnost využití dotací
Způsoby financování analýzy vhodnosti

4. 26.11.2020 - 9.00 hod. Zadávací dokumentace, zadávací řízení 

Typ zadávacího řízení a nezbytná příprava
Procesní postup zadávacího řízení
Náležitosti a časový rámec
Vzor smlouvy
Výběr dodavatele ESCO - postup
Úloha nezávislého poradce v zadávacím řízení 

5. 26.11.2020 13.30 hod. Realizace projektu, doba trvání kontraktu 

Realizace projektu z pohledu smluvních závazků
Projektová dokumentace, fyzická realizace projektu EPC
Peněžní transakce, odpisy, postoupení pohledávky
Hodnocení přínosů projektu – způsob vyhodnocení úspor
Energetický management po dobu trvání kontraktu
Zkušenosti realizátora – společnosti ESCO
Způsoby financování zadávací dokumentace, zadávacího řízení

6.  2.12.2020:  9.30 hod. Kombinace EPC a OPPIK

  • Možnosti využití EPC pro energeticky úsporné projekty podpořené programem OPPIK - dle nové výzvy z  24.11.2020

7.  8.12. 2020 - 9.00 hod.: Projekt EPC Pardubického kraje z pohledu poradce, ESCO firmy i investora  

Podrobný popis projektu realizovaného na budovách Pardubického kraje
Pohled dodavatele, facilitátora a zákazníka

8.  8.12.2020 - 13.30 hod.: Verifikace projektů EPC, Design & Build (& Operate)

Verifikace projektů EPC – ochrana zadavatele
Realizace výstavbových projektů metodou dodávky Design & Build (& Operate) se zaměřením na minimalizaci celkových nákladů životního cyklu
Zkušenosti poradců a dodavatelů


9. 10.12.2020 - 9.30 hod.: EPC projekty v praxi  - zkušenosti s realizovanými projekty EPC

Projekty realizované městy a kraji v administrativních objektech, ve školských objektech, domovech důchodců


10
. 15.12.2020 - 9.30 hod. : EPC projekty v praxi  - zkušenosti s realizovanými projekty EPC 

  • Projekty realizované příspěvkovými organizacemi (nemocnice, kulturní zařízení, univerzitní zařízení)


Přednášející: 


Vladimír Sochor, ředitel odboru energetických úspor, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Martin Hvozda, manažer divize energetických služeb, MVV
 Energie CZ, a.s., místopředseda APES
Josef Pikálek, senior manažer, energetický specialista, Enviros, s.r.o.
Radim Kohoutek, jednatel, DS Energy Consulting, s.r.o., výkonný ředitel APES
Miroslav Marada, předseda, APES

Milan Vich, energetický manažer, Pardubický kraj
Pavel Drahovzal, starosta, Velký OSEK, místopředseda SMO ČR
Jaroslav Klusák, energtický manažer, Hlavní město Praha

další přednášející v jednání 


Program
Partneři konference
  • Efekt
  • MPO
  • MVV Energie
  • Enviros
  • MODERNI OBEC
  • Pro města a obce
  • Energie 21
  • TZB - info
Poplatky
Registrace na seriál webinářů zdarma 0Kč
Newsletter
Nepropásněte žádnou zajímavou konferenci. Přihlašte se a my vám budeme posílat plánované konference na váš email