Financování vodárenské infrastruktury 2019
Tradiční vodárenská konference.
úterý
22.01.2019
REGISTRACE OD 8:15
9:00 - 16:00
Praha, hotel DAP, Vítězné náměstí 4
 

České vodárenství se během uplynulého roku opět proměnilo. Je to důkaz toho, že se jedná o „živý“ obor, na jehož změny má vliv řada faktorů. Hlasy požadující proměnu českého vodárenství, resp. model jeho provozování, začínají být slyšet i z nejvyšších politických míst. Řada stran zařadila návrat vodáren zpět do rukou měst a obcí do svých volebních programů. Jedná se jen o módní a populistické teze nebo se snahy o navrácení vodáren zpět pod municipality zakládají na faktických a věcných argumentech?

V prvním kvartálu ruku 2019 bude zveřejňovat Ministerstvo zemědělství opět výsledky benchmarkingu vodárenských společností. Ukáže tento dokument, že provozování městy vlastněných vodáren je výhodnější a udržitelnější? Neustálá diskuze se vede také kolem regulace. Je vodárenství v ČR přeregulované a bude vytvářen tlak na vznik tzv. „superegulátora“?

Generování dostatečných finančních prostředků na investice do obnovy VH infrastruktury s sebou samozřejmě přináší tlak na snižování nákladů. To vše ale při zachování či ještě lépe zvyšování efektivity provozování. Začínají se prosazovat nové technologie, především Smart Metering, které přináší vodárenským společnostem možnost lepšího sběru, nakládání a vyhodnocování získaných dat.

Jaké otázky bude řešit české vodárenství v roce 2019? Odpovědi na nejen výše položené otázky přinese konference Financování vodárenské infrastruktury.

Na setkání s Vámi se těší Gabriela Ročková
a tým společnosti B.I.D. services, s.r.o.

 

Mgr. Gabriela Ročková
Conference Project Manager

+420 777 899 057
gabriela.rockova@bidservices.cz
Program

 9:00 zahájení konference - 16:00 ukončení konference

RNDr. Pavel Policar
Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s.
Moderátor konference
Emanuele Lobina
University of Greenwich
Remunicipalizace jako trend nejen ve vodárenství, pohled do dalších evropských měst na změny provozování
Ing. Jan Kříž
Ministerstvo životního prostředí ČR
Příprava na nové programové období 2021-2027, jak vypadá diskuze o dotační podpoře pro vodárenství + přehled aktuálního stavu čerpání.
Ing. Želmíra Macková
Ministerstvo zemědělství ČR
Použití benchmarkingu jako nástroje pro regulaci oboru VaK.
Ing. David Hájek
IoT. water s.r.o.
Vyhodnocení pilotních projektů technologií dálkových odečtů

Další témata v jednání:

 • Aktuální výzvy ve vodárenství
 • Modernizace regulace vodárenství - příležitosti a výzvy
 • Základní povinnosti vlastníků vodohospodářské infrastruktury? Checklist nejen pro malé vlastníky
 • Vlastnický model se servisním prvkem - představení nového provozního modelu v severních Čechách 
 • Udržitelnost projektů, stanovení technických a provozních rizik, finančních nástrojů a možnosti veřejné podpory
 • Plány na aktualizaci PRVKÚK - Plány rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů ČR
 • Centrální dispečerské systémy pro vodárenství
 • Strašák "GDPR"  - zkušenosti ve vodárenském sektoru
 • Případová studie: Dohody obcí za účelem vzniku vodárenských svazků jako nástroj ke zvýšení efektivity provozování vodovodů a kanalizací 
Oslovení přednášející:

 • Ing. Miloslav Vostrýpředseda představenstva, SOVAK ČR 
 • Ing. Vilém Žák, manažer pro oblast životního prostředí, DELOITTE ADVISORY
 • Ing. Rostislav Kasal, Ph.D., Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Oddělení zásobování vodou
Partneři konference
 • Grant Thornton
 • IOT WATER
  • Vodárenství.cz
  • MODERNI OBEC
  • Echo24
  • Průmyslová ekologie
  • TZB - info
  • EurActiv.cz
  Obecné informace

  Místo konání konference:

  Hotel DAP
  Vítězné náměstí 684/4
  160 00 Praha 6-Dejvice

  Vstup do konferenčního sálu je z ulice Buzulucká. Mapa zde.

  Možnosti ubytování:

  Hotel DAP - www.hoteldap.cz

  Poplatky
  základní registrační poplatek 5200
  registrační poplatek pro vodohospodářské společnosti 4300
  registrační poplatek pro státní správu a samosprávu 2900
  registrační poplatek pro zástupce obcí do 1500 obyvatel 2300
  sleva pro 2 a více zástupců ze stejné organizace/instituce 10%
  Newsletter
  Nepropásněte žádnou zajímavou konferenci. Přihlašte se a my vám budeme posílat plánované konference na váš email