Financování vodárenské infrastruktury 2020
9:00 - 15:00
04.02.2020
Přidejte si konferenci do kalendáře.
 
Vítězné nám. 684/4, 160 00, Dejvice
Hotel DAP, Praha

Tradiční konference shrne, co se v českém vodárenství během uplynulého roku proměnilo a také se zaměří na aktuální témata pro rok 2020.

 • Aktuální výzvy a vize ve vodárenství
 • Dotační financování vodárenské infrastruktury
 • Příprava na nové programové období 2021- 2027
 • Novinky v legislativě vodního hospodářství 
 • Využívání moderních technologií v oblasti Smart Meteringu
 • Provozní modely ve vodárenství v praxi

Konference je určena pro zástupce soukromých i municipálních provozovatelů, vlastníky infrastruktury, starosty, vedoucí odborů, atd.

Nahlédněte do minulých ročníků této konference:

Financování vodárenské infrastruktury 2019
Financování vodárenské infrastruktury 2018
Financování vodárenské infrastruktury 2017

Mgr. Gabriela Ročková
Conference Project Manager

+420 777 899 057
gabriela.rockova@bids.cz
Program

Moderuje konferenci

Pavel Policar je vzděláním vodohospodář. Obor „voda“ studoval v Praze a také ve Velké Británii, kde pak patnáct let pracoval ve vedení velkých vodáren. Stal se z něj ve svém oboru špičkový manažer. Své zkušenosti a schopnosti nyní investuje do společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod. Za jeho působení v čele představenstva se firma okresního formátu stala významným hráčem v oblasti vodárenství i v zahraničí.

Aktuální výzvy ve vodárenství

Ing. Miloslav Vostrý se narodil v Plzni. Po ukončení vysokoškolského vzdělání na ČVUT stavební fakulta – obor vodního hospodářství pracuje od roku 1976 ve společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s., kde prošel téměř všemi funkcemi ve společnosti, od roku 1998 byl členem vedení společnosti a od roku 2001 do roku 2015 generálním ředitelem. Současně byl a je členem představenstva společnosti. Od roku 2001 je také členem představenstva SOVAK ČR. V letech 2014 až 2017 byl členem představenstva Svazu vodního hospodářství ČR. V červnu 2018 byl zvolen předsedou představenstva SOVAK ČR.

Dotační financování vodárenské infrastruktury: aktuální stav, výhled do dalšího programového období

Ing. Jan Kříž se narodil v roce 1976 a studium absolvoval na Fakultě stavební ČVUT. Během své dosavadní kariéry získal mnoho zkušeností s Fondy EU a finančnictvím. Na Ministerstvu životního pracoval již v letech 2007 – 2010 jako ředitel odboru Operačního programu Životní prostředí a poté na SFŽP v pozici náměstka ředitele a vedoucího odboru Strukturálních fondů EU. Financování z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace se také věnoval v letech 2010 až 2013 jako ředitel odboru a poté jako vrchní ředitel sekce na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. V současné době na Ministerstvu životního prostředí vykonává funkci náměstka a ředitele sekce fondů EU, ekonomiky a dobrovolných nástrojů. Je ženatý a má dvě děti.

Monitoring a udržitelnost vodohospodářských projektů – výhled pro nové období OPŽP 2021 – 2027

Je absolventkou stavební fakulty CVUT Praha, oboru vodní hospodářství a vodní stavby. Před nástupem na SFŽP CR působila 9 let v soukromém sektoru jako senior konsultant při přípravě a následné realizaci infrastrukturních projektů (zejména z oblasti vodního a odpadového hospodářství), financovaných z fondu EU. Má několikaleté zkušenosti v oblasti projektového managementu a projekty metodické podpory (technické a finanční asistence), zejména s přípravou a následnou implementací finančních modelů (FA, CBA) používaných v rámci OPŽP 2007 –2013, včetně zkušeností s vyjednáváním s evropskými konzultanty iniciativy JASPERS. Od 04/ 2014 působí na SFŽP ČR na pozici Vedoucí oddělení monitoringu VH projektů a zároveň řeší agendu, týkající se problematiky udržitelnosti VH projektů pro období OPŽP 2014+.

Prodlužování životního cyklu vodárenské infrastruktury díky správnému rozhodování - optimalizace životnosti potrubí

Luboš Bafrnec je manažerem specializující se na inovace a řešení ve vodním sektoru. Své zkušenosti získal za více než 11 let, kdy pomáhal soukromým a veřejným společnostem v tomto odvětví.
Vystudoval Vysoké učeni technické v Brně se zaměřením na telekomunikace. Již během studia začal pracovat v nadnárodní firmě zabývající se smart meteringem a obecně vodohospodářstvím. Do společnosti Sensus nastoupil v roce 2008 jako technik podpory prodeje a úspěšně se podílel na nasazení několika Smart Metering projektů v celé České republice. V roce 2012 nastoupil do globálního marketingového oddělení, kde získal podrobné zkušenosti ze všech fází návrhu, výroby a nasazení Smart Měřidel a budování Smart Cities.
Je kvalifikovaným inženýrem a má další vysokoškolské vzdělání v oboru management a finance.
V současné době řidí pobočku firmy Sensus / Xylem v České republice a přináší pokročilé světové technologie do vodního hospodářství. 

Financování strategických investic PVS

Během vysokoškolského studia na ČVUT v Praze externě pracoval pro DHI Česká republika. Po dokončení studia začal pracovat v nadnárodní inženýrsko-konzultační společnosti Mott MacDonald.
V listopadu 2011 nastoupil do poradenské společnosti Grant Thornton Advisory na pozici Senior Manažera jako service line leader Projektového financování v pražské pobočce. Od ledna 2013 do konce roku 2018 byl v Grant Thornton Advisory partnerem a jednatelem odpovědným za marketing, provoz a interní procesy stejně jako za obchodní a rozvojové aktivity veřejné a státní správy. 
Od ledna 2019 je předsedou představenstva Pražské vodohospodářské společnosti a.s.
Dále je místopředsedou pracovní skupiny pro vodárenství v rámci sekce životního prostředí při Hospodářské komoře České republiky a náhradníkem jejího zástupce ve Výboru pro koordinaci regulace oboru vodovodů a kanalizací. V dubnu 2019 se stal předsedou rady Asociace vlastníků páteřní vodárenské infrastruktury.
Pravidelně přednáší na významných domácích i mezinárodních konferencích v sektoru vodního hospodářství.

Ing. Josef Vondrášek
Rožmitál pod Tremšínem
starosta

Zkušenosti samostatného provozování vodohospodářské infrastruktury v Rožmitálu pod Tremšínem

JUDr. Csaba Csorba
HAVEL & PARTNERS s.r.o.
senior advokát

Sektorové zadávání v oblasti vodohospodářství

 Další přednášející v jednání.

Po konferenci Vás zveme na společenské setkání při sklence vína

 

Partneři konference
 • SENSUS Česká republika spol. s r.o.
 • Havel & Partners
 • Moderní obec
 • Časopis SOVAK
 • Průmyslová ekologie
 • Komunální ekologie
 • Echo24
 • Vodní hospodářství
 • TZB - info
 • Euractiv
 • O vodárenství
 • Energie 21
Obecné informace

Dopravní dostupnost do hotelu:

Městská hromadná doprava:

 • metro - linka A (zastávka Dejvice)
 • travaje č. 8, 18, 20, 26 (zastávka Vítězné náměstí)
 • autobusy č. 143, 149, 180 (zastávka Vítězné náměstí)

Doprava autem:

 •  GPS: 50°5’58.558"N, 14°23’41.939"E 

Vstup do konferenčního sálu je z Buzulucké ulice.

Poplatky
Základní registrační poplatek 5200Kč
Registrační poplatek pro vodohospodářské společnosti 100% vlastněné veřejnou správou 4300Kč
Registrační poplatek pro státní správu a samosprávu 3100Kč
Registrační poplatek pro zástupce obcí do 1500 obyvatel 2500Kč
Sleva pro 2 a více zástupců ze stejné organizace/instituce (slevy se nesčítají) 15%
Sleva za včasné přihlášení do 31.12.2019 (slevy se nesčítají) 10%
Newsletter
Nepropásněte žádnou zajímavou konferenci. Přihlašte se a my vám budeme posílat plánované konference na váš email