Komunální odpad po roce 2030
02.06.2020
Přidejte si konferenci do kalendáře.
 
Koulova 1501/15, 160 45 Praha 6
Hotel International Prague, Praha

Připravovaná nová odpadová legislativa v posledních letech notně rozvířila zaběhnuté vody v hospodaření s odpady: tahanice ohledně budoucího zpracování odpadu, konec skládkování ve velkém, téměř neexistující systém recyklace plastů a v neposlední řadě globální problém, co se vším tím odpadem budeme dělat?

Česká města a obce stále hledají nové možnosti, jak se s komunálním odpadem ve svých městech vypořádat, a to ideálně bez významného ekonomického dopadu na občany. Přitom kritických míst v nově nastaveném systému je několik: třídění odpadu, recyklace a její limity, cena poplatku za skládkování, míra a vhodnost spalování odpadu a jeho energetické využití, komunikace s občany a jejich motivace ke spolupráci v nastaveném systému.  V neposlední řadě se v oblasti odpadového hospodářství nabízí řada chytrých technologií, které mohou pomoci zejména v oblasti optimalizace svozu a fakturace komunálního odpadu. 

Přijďte se dozvědět aktuální informace o stavu nakládání s odpady v ČR, přijďte diskutovat s našimi přednášejícími.

Na setkání s Vámi se těší Gabriela Ročková
a tým společnosti B.I.D. services, s.r.o.


Témata konference:

 • Dopady nové legislativy na odpadové hospodářství
 • Recyklace jako technologický proces se svými limity a otazníky
 • Motivační systémy pro odpadové hospodářství v obcích
 • Zkušenosti měst a obcí s provozováním odpadového hospodářství
 • Optimalizace svozu a třídění odpadu
 • Inovace a moderní technologie v odpadovém hospodářství
 • Odpady jako zdroj - energetické využití odpadů

Konference je určena:

 • starostům a radním s kompetencí OH
 • vedoucím odborů investičních, životního prostředí a odpadového hospodářství 
 • politické reprezentaci (poslancům, senátorům)
 • zástupcům ministerstva životního prostředí
 • svazům a zájmovým organizacím
 • soukromým investorům
 • konzultačním a poradenským společnostem
 • firmám dodávající technologie na zpracování odpadu
 • bankám a finančním institucím


Z  minulých ročníků této konference:
2018 - Nakládání s komunálním odpadem po roce 2024
2018 - Komunální odpad 2024+, cesta k oběhovému hospodářství


      

     

Mgr. Gabriela Ročková
Conference Project Manager

+420 777 899 057
gabriela.rockova@bids.cz
Program

Moderuje konferenci

Odpady se jako občan zabývá již téměř 45 let, intenzivně se této problematice začal věnovat v roce 2012 na pozici šéfredaktora časopisu Odpadové fórum. 
V současné době vede internetový portál Průmyslová ekologie. 

Absolvent doktorského programu na Fakultě technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a bakalářského programu na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2003 působí na Ministerstvu životního prostředí (MŽP) v různých pozicích. V současnosti zastává pozici zástupce ředitele odboru odpadů MŽP. V rámci odborné činnosti publikuje články zejména k tématům strategie vývoje odpadového hospodářství v ČR. Zaměřuje se na problematiku oběhového hospodářství. 

Ing. Petr Havelka vystudoval obor Odpady a jejich využití na ČZU v Praze, dále studoval na Univerzitě Vitus Bering v Dánsku. Následně nastoupil na pozici inspektora na České inspekci životního prostředí (ČIŽP) na oblastím inspektorátu v Praze. Po dvou letech přešel na ředitelství ČIŽP, kde vykonával funkci ředitele odboru odpadového hospodářství a poté i náměstka ústředního ředitele ČIŽP. V těchto pozicích řídil a definoval kontrolní činnost na úseku odpadového hospodářství v celé ČR. Je častým autorem článků v odborném tisku, je členem Rady pro odpadové hospodářství ČR, byl členem Rozkladové komise ministra ŽP, Ústřední nákazové komise ČR a dalších odborných orgánů. Na ČIŽP působil celkem 8 let, 6 let v řídících pozicích. Následně se v roce 2012 na základě výběrového řízení stal výkonným ředitelem České asociace odpadového hospodářství, kde působí do současné doby. 

 

RNDr. Miloš Kužvart
Česká asociace oběhového hospodářství
výkonný ředitel

Narodil se v Městci Králové. Po základní škole v Kněžicích a v Městci Králové se vyučil a poté absolvoval dvouletou nástavbu s maturitou v oboru diagnostika motorových vozidel. Nastoupil do Zemědělského družstva v Kněžicích, kde strávil 13 let. Následně absolvoval rekvalifikační kurz na truhláře a v rodinné truhlárně pracoval 5 let jako OSVČ. Vedle tohoto byl zvolen místostarostou v obci Kněžice, kde následně od roku 1998 zastává pozici starosty.

Dan Jiránek  absolvoval Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu Ostrava.  Dále v letech 1999-2000 absolvoval postgraduální kurz UK Praha a Univerzity Tampere oboru Veřejná správa a regionální rozvoj. V letech 1998-2004 pracoval jako náměstek primátora pro životní prostředí a rozvoj, od roku 2004 je primátorem Statutárního města Kladna. Je předseda Svazu měst a obcí ČR, dále je místopředsedou Rady Státního fondu životního prostředí ČR a členem Řídícího výboru OP ŽP. 

Ing. Jana Krutáková
HANTÁLY a.s.
ředitelka společnosti

Další přednášející v jednání

Partneři konference
  • Pro města a obce
  • Pro energy nové
  • MODERNI OBEC
  • Energie 21
  • Euractiv
  • Komunální ekologie
  • Průmyslová ekologie
  • TZB - info
  • Echo24
  Obecné informace

  Dopravní dostupnost do hotelu:

  MHD

  Z centra města tramvají č. 8 ze zastávky Náměstí Republiky nebo stanice metra "Dejvická" (Vítězné náměstí).
  Směrem na konečnou zastávku "Nádraží Podbaba". Výstupní zastávka "Zelená" nebo "Nádraží Podbaba".

  Z Hlavního nádraží

  Stanice metra C (červená linka) Hlavní Nádraží směrem Háje, přestup ve stanici metra Muzeum na A (zelenou linku) směr Nemocnice Motol, vystupte na stanici “Dejvická”. Můžete jít pěšky po ulici Jugoslávských partyzánů nebo autobusem č. 107, 116, 160 nebo 147 a vystoupíte na zastávce "Čínská".
  Hotel je situován po levé straně.

  Z Nádraží Holešovice

  Stanice metra C (červená linka)  Nádraží Holešovice směrem Háje. Přestup ve stanici metra Muzeum na A (zelenou linku) směr Nemocnice Motol, vystupte na stanici “Dejvická”. Můžete jít pěšky po ulici Jugoslávských partyzánů nebo autobusem č. 107, 116, 160 nebo 147 a vystoupíte na zastávce "Čínská".
  Hotel je situován po levé straně.

  Poplatky
  Registrační poplatek pro veřejnou správu 3200Kč
  Registrační poplatek pro soukromý sektor 4500Kč
  Sleva pro 2 a více účastníků ze stejné organizace/instituce 10%
  Newsletter
  Nepropásněte žádnou zajímavou konferenci. Přihlašte se a my vám budeme posílat plánované konference na váš email