Kyberbezpečnost pro veřejnou správu
čtvrtek
13.06.2019
Praha, ČSVTS, Novot. lávka 200/5
 

Kyberútoků neustále přibývá. Řada útoků a hrozeb se dotýká právě informačních systémů veřejné správy, které představují obzvláště zranitelné cíle. 

Cílem konference Kyberbezpečnost pro veřejnou správu je zorientovat se v legislativních změnách a ukázat jejich dopady v praxi a také poskytnout ucelený vhled do problematiky kybernetické bezpečnosti běžné IT infrastruktury jako je např. správa uživatelských účtů, domény AD, operační systémy, síťová bezpečnosti, fyzické zabezpečení, správa a analýza logů a jejich následné bezpečnostní řešení.

V průběhu celé konference také zazní 5 nejčastěji kladených otázek (TOP HROZEB), na které budou odpovídat IT specialisté.

O tom, jak funguje Odbor krizového řízení měst ve spolupráci s IT oddělením v případě kyberhrozeb týkajících se komplexní infrastruktury města od energetiky po řízení dopravy přijdou promluvit zástupci z větších měst. 


Hlavní témata:

 • Kyberbezpečnost a GDPR
 • Legislativa, obecné zásady kyberbezpečnosti 
 • Kyberbezpečnost v kritické infrastruktuře
 • Hackerské útoky ve veřejné správě – příklady z praxe
 • Pojištění kybernetických rizik
  • Proč mít pojištění kybernetických rizik?
  • Co dělat, když dojde ke kybernetickému útoku?
  • Pro koho je pojištění určeno?
 • Smart systémy a jejich zabezpečení
 • Diagnostika IT zabezpečení veřejné správy – příklady z praxe
 • Investice do ochrany dat
  • Výběr dodavatele na systém zabezpečení
  • Jaká kritéria by měla obsahovat veřejná zakázka?
 • Strategie nastavení bezpečnosti pro veřejnou správu
 • Lidský faktor - chování pracovníků versus vzdělávání v IT, bezpečné zacházení s datyMinulé akce: 

Kyberbezpečnost pro síťová odvětví 2018

Bc. Kateřina Krajňák
Conference Project Manager

+420 775 616 221
katerina.krajnak@bids.cz
Program
Ing. Radek Beneš
Soudní znalec v IT (ICT)

Moderátor konference

Nezávislý IT (ICT) specialista na volné noze, konzultant, softwarový inženýr, soudní znalec v oborech Kriminalistika (bezpečnost a ochrana dat, počítačová kriminalita), Kybernetika (technické a programové vybavení, bezpečnost informačních systémů a ochrana dat), Ekonomika - ceny a odhady (software, produkty a služby informačních technologií). Člen Komory soudních znalců ČR, itSMF a dalších oborových organizací a jako hrdý čech navíc vykonávající funkci "přísedící" (soudce z lidu) při Městském (okresním) soudu Praha 1.

PhDr. Miroslava Matoušová
Úřad pro ochranu osobních údajů
Vrchní rada pro vládní agendy

Korelace GDPR a bezpečnosti IS + dat

 • Poznatky za rok účinnosti
 • Změny v praxi úřadu
 • Praxe z kontrol
 • Nahlašování porušení zabezpečení
 • Doporučení pro OVM

Miroslav Tůma
Ministerstvo vnitra
ředitel odboru kyberbezpečnosti

V JEDNÁNÍ / Kyberbezpečnost a praxe z pohledu relevantního odboru na ministerstvu

JUDr. Matúš Tutko
Deloitte Legal
advokát

Odpovědnost a jiné právní problémy optikou kybernetických hrozeb

Matúš Tutko je advokátem v Ambruz & Dark Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář. Specializuje se na projekty v oblasti práva ICT, ochrany osobních údajů, e-commerce, IT outsourcingu (např. v oblasti hostingových služeb, cloud computing) a dalších obchodně právních aspektů podnikání. V oblasti ochrany osobních údajů se dnes věnuje zejména problematice EU nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jeho efektivní implementaci do života společností. Matúš je členem České advokátní komory, publikuje články v odborných médiích a přednáší problematiku GDPR jak pro naše klienty, tak na odborných konferencích.

PŘESTÁVKA NA KÁVU
Ing. Jiří Slabý PhD.
Iseco Consulting, s.r.o.
Head of Consulting

Netradiční technické i manažerské problémy, Case study

Jiří je zakladatelem a ředitelem poradenské divize firmy ISECO, specializující se na informační a kybernetickou bezpečnost. Má 15 let zkušeností v oblasti IT a z toho 10 let v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti. Jiří postupně zastával řadu pozic v celém cyklu IT projektů od předprodejní technické podpory ve formě návrhu řešení a architektury, vyjednávání smluv a projektového nastavení, solution architektury řešení, řízení implementace až po finální testování. Dnes je vedoucím divize s kompletní zodpovědností za její chod, obchod, rozvoj, marketing, personální obsazení a vlastní dodávku projektů. 

MBA
Město Kladno
vedoucí oddělení řízení bezpečnostních rizik.

V JEDNÁNÍ / Problematika projektů Smart City s ohledem na kyberbezpečnost

OBĚD
Ing. Marek Dominik
Kraj Vysočina
Bezpečnostní analytik na úseku ICT pro kraj a zřizované příspěvkové organizace

Základní bezpečnostní opatření nejen proti ransomware

Ing. Dominik Marek působí na Krajském úřadě Kraje Vysočina jako bezpečnostní analytik na úseku ICT pro kraj a zřizované příspěvkové organizace a zastává role manažera a architekta kybernetické bezpečnosti. Vystudoval aplikovanou informatiku se zaměřením na bezpečnost a sítě a dále pokračoval v oboru bezpečnostní systémy, technologie a management. 

 • Zálohování 
 • Ochrana klienta 
 • Ochrana serveru (sítě)

Na Kraji Vysočina jsem řešili celou řadu případů útoků prostřednictvím ransomware a jiného malware, zejména vůči našim příspěvkovým organizacím. Vzhledem k množícím se případům vznikl souhrn bezpečnostních opatření, které se nám ověřily v boji proti ransomware a dalším hrozbám v kyberprostoru. Souhrn opatření reflektuje naše vlastní zkušenosti s touto problematikou a odbornou konzultaci s odborníky na kybernalitu Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina a na informační bezpečnost ze sdružení Cesnet. 

Partneři konference
  • Energie 21
  • Pro energy nové
  • EduCity
  • Edumenu
  • Echo24
  • Energetika
  • Komunální ekologie
  • Průmyslová ekologie
  • TZB - info
  • Centrum kybernetické bezpečnosti
  • Pro města a obce
  Poplatky
  Registrační poplatek pro veřejnou správu / 1 + 1 REGISTRACE ZDARMA DO 30.5. 2019 2500Kč
  Právnické osoby 100% vlastněné městy / 1 + 1 REGISTRACE ZDARMA DO 30.5. 2019 2800Kč
  Registrační poplatek pro soukromý sektor / 1 + 1 REGISTRACE ZDARMA DO 30.5. 2019 3900Kč
  Newsletter
  Nepropásněte žádnou zajímavou konferenci. Přihlašte se a my vám budeme posílat plánované konference na váš email
  ---------------------------------------------------------------------------------------------- Tracking Code: Standard (Asynchronous) "Allweb" Insert the code below on: https://www.bids.cz/cz ----------------------------------------------------------------------------------------------