Kyberbezpečnost pro veřejnou správu
úterý
24.09.2019
Praha-Smíchov, Konferenční centrum
Paspův sál, Staropramen, Nádražní 84
 

Kyberútoků neustále přibývá. Řada útoků a hrozeb se dotýká právě informačních systémů veřejné správy, které představují obzvláště zranitelné cíle. 

Cílem konference Kyberbezpečnost pro veřejnou správu je zorientovat se v legislativních změnách a ukázat jejich dopady v praxi a také poskytnout ucelený vhled do problematiky kybernetické bezpečnosti běžné IT infrastruktury. 

V průběhu celé konference také zazní 5 nejčastěji kladených otázek (TOP HROZEB), na které budou odpovídat IT specialisté.


Hlavní témata:

 • Kyberbezpečnost a GDPR
 • Legislativa, obecné zásady kyberbezpečnosti 
 • Hackerské útoky ve veřejné správě – příklady z praxe
  • Jak postupovat při masivním kyberútoku ze zahraničí?
  • Na jaký úřad je třeba se obrátit v případě kyberútoku?
 • Diagnostika IT zabezpečení veřejné správy – příklady z praxe
 • Strategie nastavení bezpečnosti pro veřejnou správu
 • Investice do ochrany dat
  • Výběr dodavatele na systém zabezpečení
  • Jaká kritéria by měla obsahovat veřejná zakázka?
 • Produkty SIEM jako komplexní a efektivní nástroj pro bezpečnostní analytiky v organizacích
 • Lidský faktor - chování pracovníků versus vzdělávání v IT, bezpečné zacházení s daty
 • Pojištění kybernetických rizik
  • Proč mít pojištění kybernetických rizik?
  • Pro koho je pojištění určeno?

Minulé akce: 

Kyberbezpečnost pro síťová odvětví 2018

Bc. Kateřina Krajňák
Conference Project Manager

+420 775 616 221
katerina.krajnak@bids.cz
Program
Ing. Radek Beneš
Soudní znalec v IT (ICT)

Moderátor konference

Nezávislý IT (ICT) specialista na volné noze, konzultant, softwarový inženýr, soudní znalec v oborech Kriminalistika (bezpečnost a ochrana dat, počítačová kriminalita), Kybernetika (technické a programové vybavení, bezpečnost informačních systémů a ochrana dat), Ekonomika - ceny a odhady (software, produkty a služby informačních technologií). Člen Komory soudních znalců ČR, itSMF a dalších oborových organizací a jako hrdý čech navíc vykonávající funkci "přísedící" (soudce z lidu) při Městském (okresním) soudu Praha 1.

Adam Kučínský
NÚKIB
ředitel odboru regulace

V JEDNÁNÍ / Úvod do ZoKB, novinky, jak posuzovat IS zda jde o „významné informační systémy“, praktické informace

ÚOOÚ
Úřad pro ochranu osobních údajů

Korelace GDPR a bezpečnosti IS + dat

 • poznatky za rok účinnosti
 • změny v praxi úřadu
 • praxe z kontrol
 • nahlašování porušení zabezpečení
 • doporučení pro OVM
PŘESTÁVKA NA KÁVU
JUDr. Zdeněk Kučera
advokátní kancelář Kinstellar
advokát

Odpovědnost a jiné právní problémy optikou kybernetických hrozeb

Petr Smolník
ČIMIB
člen rady ČIMIB, šéfredaktor AVERIA.NEWS

Dohledové systémy SIEM jako komplexní a efektivní nástroj pro bezpečnostní analytiky v organizacích

Petr Smolník je ředitelem a zároveň šéfredaktorem společnosti Averia. Zaměřuje se především na problematiku ICT a informační bezpečnosti.

OBĚD
Miroslav Tůma
Ministerstvo vnitra
ředitel odboru kyberbezpečnosti

Kybernetická bezpečnost v resortu MV ČR

Diskusní panel: Aktuální problematika kyberbezpečnosti pro veřejnou správu

(v jednání) Bc. Arnošt Kolbábek, vedoucí odboru informatiky
Ing. Marek Dominik, bezpečnostní analytik na úseku ICT pro kraj Vysočina 

Ing. Jiří Slabý PhD.
Iseco Consulting, s.r.o.
Head of Consulting

Netradiční technické i manažerské problémy, Case study

Jiří je zakladatelem a ředitelem poradenské divize firmy ISECO, specializující se na informační a kybernetickou bezpečnost. Má 15 let zkušeností v oblasti IT a z toho 10 let v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti. Jiří postupně zastával řadu pozic v celém cyklu IT projektů od předprodejní technické podpory ve formě návrhu řešení a architektury, vyjednávání smluv a projektového nastavení, solution architektury řešení, řízení implementace až po finální testování. Dnes je vedoucím divize s kompletní zodpovědností za její chod, obchod, rozvoj, marketing, personální obsazení a vlastní dodávku projektů. 

Ing. Marek Dominik
Kraj Vysočina
Bezpečnostní analytik na úseku ICT pro kraj a zřizované příspěvkové organizace

Základní bezpečnostní opatření nejen proti ransomware

Ing. Dominik Marek působí na Krajském úřadě Kraje Vysočina jako bezpečnostní analytik na úseku ICT pro kraj a zřizované příspěvkové organizace a zastává role manažera a architekta kybernetické bezpečnosti. Vystudoval aplikovanou informatiku se zaměřením na bezpečnost a sítě a dále pokračoval v oboru bezpečnostní systémy, technologie a management. 

 • Zálohování 
 • Ochrana klienta 
 • Ochrana serveru (sítě)

Na Kraji Vysočina jsem řešili celou řadu případů útoků prostřednictvím ransomware a jiného malware, zejména vůči našim příspěvkovým organizacím. Vzhledem k množícím se případům vznikl souhrn bezpečnostních opatření, které se nám ověřily v boji proti ransomware a dalším hrozbám v kyberprostoru. Souhrn opatření reflektuje naše vlastní zkušenosti s touto problematikou a odbornou konzultaci s odborníky na kybernalitu Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina a na informační bezpečnost ze sdružení Cesnet. 

Mgr. Michal Denár
Městská knihovna Česká Třebová
vedoucí rozvoje informačních a elektronických služeb

Kyberbezpečnost v knihovnách

Partneři konference
  • ČIMIB
  • Centrum kybernetické bezpečnosti
  • Energie 21
  • Pro energy nové
  • EduCity
  • Edumenu
  • Echo24
  • Energetika
  • Komunální ekologie
  • Průmyslová ekologie
  • TZB - info
  • Pro města a obce
  Obecné informace

  PRAVIDLA SOUTĚŽE O PĚT VOLNÝCH VSTUPŮ NA KONFERENCI A JEDEN VOLNÝ VSTUP NA EXKURZI PRO DVĚ OSOBY DO STAROPRAMENU

  Termín a místo konání soutěže
  Soutěž probíhá v termínu od 16. 7. 2019 00:00:00 hod. do 31. 7. 2019 12:00:00 hod. na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“), výhradně on-line. Pořadatelem soutěže je organizátor konference B.I.D. services s.r.o.

  Zodpovězte soutěžní otázku a vyhrajte

  Účast v soutěži
  Výhru v soutěži může každý jednotlivý soutěžící získat pouze jednou. Soutěží vždy jeden účastník z jedné e-mailové adresy (firemní či soukromé), nelze akceptovat více e-mailových adres od jednoho účastníka.  Aniž je omezena platnost předchozí věty, tak v případě, že dva a více soutěžících mají stejné příjmení (za stejné příjmení se považuje i do ženského rodu přechýlená varianta tvaru příjmení v mužském rodě) a současně se shoduje i jejich doručovací adresa, považují se takoví soutěžící za členy jedné rodiny.

  Z každé rodiny (ve smyslu předchozí věty) může výhru získat pouze jeden člen; v případě více členů rodiny zapojených do soutěže se proto výhra předá pouze tomu, který byl vylosován dříve.

  Bonus soutěže nelze uplatnit zpětně na již provedenou registraci.

  Podmínkou získání výhry je souhlas s uveřejněním jména (stačí křestní) či organizace pro závěrečné vyhlášení výsledků soutěže.

  Určení výherců

  Výherci v soutěži budou určeni následujícím způsobem: 
  Po ukončení soutěže bude ze všech soutěžících (resp. jejich platných soutěžních registrací), kteří se do soutěže v době jejího konání řádně zaregistrovali a současně zodpověděli položenou soutěžní otázku, vylosováno celkem 6 výherců. Z toho 5 výherců ve vylosovaném pořadí 5. 15. 27. 34. a 45. získává volný vstup na konferenci a 1 výherce s vylosovaným číslem 19. získává volný vstup na exkurzi Staropramenu pro dvě osoby.

  Stanovení výherců bude provedeno organizátorem soutěže, a to v den ukončení soutěže. O výsledcích budou výherci vyrozumění e-mailem na adresu uvedenou při registraci do soutěže.

  Poplatky
  Registrační poplatek pro veřejnou správu 1900Kč
  Právnické osoby 100% vlastněné městy 2800Kč
  Registrační poplatek pro soukromý sektor 4500Kč
  Sleva pro 2 a více účastníků z jedné organizace 15%. Slevy se nesčítají. 15%
  Sleva za včasné přihlášení do 26. 7. 2019 15%. Slevy se nesčítají. 15%
  Newsletter
  Nepropásněte žádnou zajímavou konferenci. Přihlašte se a my vám budeme posílat plánované konference na váš email
  ---------------------------------------------------------------------------------------------- Tracking Code: Standard (Asynchronous) "Allweb" Insert the code below on: https://www.bids.cz/cz ----------------------------------------------------------------------------------------------