Management odpadů v českých městech
9:00 - 15:00
16.09.2020
Přidejte si konferenci do kalendáře.
 
Sokolovská 138, Praha 8 - Invalidovna
hotel Olympik, Praha

Seminář představí příklady dobré praxe měst a obcí, kterým se daří úspěšně nakládat s jejich komunálním odpadem.
Nabídne dále různé přístupy k odpadovému hospodářství v oblasti systému třídění, sběru a nakládání s odpady, podpory chytrých technologií a v oblasti komunikace s občany včetně jejich motivace ke spolupráci.

Odpolední program proběhne formou Speed dating - diskusní stoly k jednotlivým přístupům a řešením odpadového hospodářství. 

Za tým společnosti B.I.D. services, 

Vás zve

Gabriela Ročková


Tento seminář je doprovodnou akcí ke konferenci Komunální odpad po roce 2030, která proběhne 15.9.2020.

Využijte ZVÝHODNĚNÝ BALÍČEK OBOU AKCÍ, tj. konference Komunální odpad po roce 2030 (15.9.2020) a seminář Management odpadů v českých městech (16.9.2020) a získejte navíc přístup zdarma k záznamu webináře Aktuální situace v projednávání odpadových zákonů.

Mgr. Gabriela Ročková
Conference Project Manager

+420 777 899 057
gabriela.rockova@bids.cz
Program
Bc. Jan Kokeš
město Kolín
odbor regionálního rozvoje a územního plánování

Smart odpadové hospodářství města Kolín

Jak s odpady v Prachaticích

Vystudovala VŠ veterinární v Brně obor všeobecné veterinární lékařství (1985), pracovala jako obvodní veterinární lékařka (1992), následně jako vedoucí laboratoře v mlékárně (1995). Od roku 1996 pracuje na MěÚ Prachatice, zpočátku jako referent životního prostředí v oblasti odpadů, ochrany přírody, zemědělského půdního fondu a ovzduší. V roce 2003 byla jmenována vedoucí odboru životního prostředí. Současně vykonávala činnost tajemníka Sdružení obcí - odpadové hospodářství (2001) a následné instituce - Smlouva o spolupráci obcí (dosud) spojené se Skládkou komunálních odpadů Libínské Sedlo. Od roku 2009 vykonává činnost koordinátorky MA21 a projektu Zdravé město.
Podílela se na přípravě a řešení dotačních i nedotačních investičních i neinvestičních projektů v oblasti životního prostředí – např. Skládka Libínské Sedlo 3.etapa (2010) Sběrný dvůr Prachatice; Kompostárna Prachatice; Systém odděleného sběru Prachatice; (vše 2015) Prachatickou branou k MA21 (2011); Bioodpad řešíme společně (2016); Obnova alejí ve správním území města Prachatice (2020); CEWA – Circular economy of waste (2020) apod. V současné době zastupuje město Prachatice v evropském projektu BEACON, který je zaměřen na úspory energie ve městech a adaptaci na klimatické změny.

- systematické kroky ke snižování množství směsného komunálního odpadu v Prachaticích
- zkušenosti se zaváděním třídění bioodpadu
- zkušenosti se zaváděním sběru tříděného odpadu od prahu domu
- inteligentní koše v historickém centru města
- omezování frekvence svozu směsného odpadu
- osvětová činnost ve vztahu k veřejnosti
Bc. Aleš Boháč MBA
Ostrava – Radvanice a Bartovice
starosta

Zkušenosti se zařazením modrožlutých nádob do systému odpadového hospodářství

Ing. Karel Belda
OZO Ostrava s. r. o.
jednatel

Zařazení modrožlutých nádob do systému odpadového hospodářství z pohledu dodavatele služeb

Ing. Martin Vaněček
Statutární město Brno
vedoucí Odboru životního prostředí

Projekty odpadového hospodářství města Brno

Další přednášející již brzy
Odpolední program - DISKUSNÍ STOLY FORMOU SPEED DATING K JEDNOTLIVÝM TÉMATŮM KONFERENCE
Partneři konference
 • Komunální ekologie
 • Energy-hub
 • Energie 21
 • Průmyslová ekologie
 • Moderní obec
 • Euractiv
 • Pro energy nové
 • TZB - info
 • Komunální technika
Obecné informace

Hotel Olympik ****

http://www.olympik.cz/
Sokolovská 138, Praha 8 186 76

Recepce hotelu
tel: +420 266 184 820 / fax: +420 266 184 813

Souřadnice Olympik
50° 5’ 54.0358151" N
14° 28’ 6.5635872" E

Parkování
Parkovat lze před hotelem na hlídaném parkovišti za 200 Kč /celý den. Nejprve je nutné vyzvednout si parkovací kartu na recepci hotelu pro otevření závory parkoviště.

Doprava
Metro a tramvaj zastávka „Invalidovna“ (trasa B), tramvaj č. 3, 8, 24,
cca 300 metrů od hotelu

Ubytování v hotelu Olympik****

 • single pokoj vč. snídaně: 1.500,- Kč
 • double pokoj vč. snídaně: 1.700,- Kč

Zájemci o ubytování v hotelu Olympik*** hlaste se prosím pod heslem

"BID Services" přímo na rezervačním oddělení hotelu:

 • 266 184 510
 • reservation@olympik.cz

Poplatky
Registrační poplatek pro veřejnou správu a právnické osoby 100% vlastněné organizacemi veřejné správy 2900Kč
Kombinovaná cena (tj. seminář 16.9. + konference 15.9.) pro veřejnou správu a právnické osoby 100% vlastněné organizacemi veřejné správy 5100Kč
Poplatek za online přenos do Vašeho PC (bez účasti na semináři) pro veřejnou správu a právnické osoby 100% vlastněné organizacemi veřejné správy 2200Kč
Poplatek za online přenos konference 15.9. i semináře 16.9. do Vašeho PC (bez účasti na konferenci i semináři) pro veřejnou správu a právnické osoby 100% vlastněné organizacemi veřejné správy 3900Kč
Registrační poplatek pro soukromý sektor 4200Kč
Kombinovaná cena (tj. seminář 16.9. + konference 15.9.) pro soukromý sektor 7900Kč
Poplatek za online přenos do Vašeho PC (bez účasti na semináři) pro soukromý sektor 3500Kč
Poplatek za online přenos konference 15.9. i semináře 16.9. do Vašeho PC (bez účasti na konferenci i semináři) - pro soukromý sektor 5200Kč
Sleva pro 2 a více účastníků ze stejné organizace/instituce 10%
Newsletter
Nepropásněte žádnou zajímavou konferenci. Přihlašte se a my vám budeme posílat plánované konference na váš email