Nákup energie v organizacích veřejné správy Praha
3. pokračování semináře o tom, jak výhodně a v souladu s pravidly nakupovat elektřinu a plyn organizacemi veřejné správy.
čtvrtek
11.04.2019
9-14 hod.
Praha, hotel Jurys Inn
 

Seminář o optimalizaci nákupu energie v organizacích veřejné správy. Dobrá nákupní metoda, obezřetná přípava veřejné zakázky v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, dobře nastavené smluvní vztahy s dodavateli energií. To vše může přinést nemalou finanční úsporu. 

Seminář nabídne komplexní pohled na nákup energií ve veřejné správě, který kombinuje praktické zkušenosti zástupců veřejné správy s informacemi od odborníků. 


Za tým společnosti B.I.D. services, 

Vás zve


Marcela Musílková 

Seminář Nákup energie v organizacích veřejné správy 2017

 

 

Program semináře :

 • Aktuální situace na energetickém trhu 
 • Různé nákupní přístupy a zkušenosti s jejích využíváním v praxi. 
 • Komoditní burzy a jejich nabídka
 • Zákon o zadávání veřejných zakázek při nákupu energie ve veřejných organizacích
 • Smluvní vztahy mezi dodavatelem a odběratelem


Další body programu a přednášející budou upřesněny během následujících dní. 

Oslovení přednášející: 

 • Zástupce města Tábor
 • Zástupce města Třeboň
 • Zástupce Českomoravské komoditní burzy Kladno 
 • a další

Program
Ing. Jaroslav Klusák PhD.
Město Litoměřice
energetický manažer

Moderátor semináře

Ukončil doktorandské studium na Vysoké škole ekonomické v Praze, na katedře Ekonomiky životního prostředí v roce 2006. Od roku 2011 pracuje jako energetický manažer města Litoměřice. Má praxi v oboru municipální energetiky od roku 2004, publikuje články, podílel se na řešení národních i mezinárodních projektů v oblasti udržitelné energetiky např. projekty MODEL; Indikátory udržitelné energetiky na úrovni měst a obcí; MARUEL (Místní Agenda a rozvoj udržitelné energetiky v Litoměřicích); MAESTRO (Místní Agenda, energetika a strategický rozvoj). 

Ing. Karel Plzák MBA
Amper Market a.s.
manažer pro veřejný sektor a klíčové zákazníky

Nákup energie v době rostoucí ceny - aktuální situace na trhu a doporučení jak nakupovat v době, kdy cena energií roste

Ing. David Kučera
Power Exchange Central Europe, a.s.
Generální sekretář/CEO

Nákup energie na komoditní burze PXE

David Kučera byl jmenován na post generálního sekretáře Energetické burzy Praha v roce 2012.  S obchodováním s elektřinou má dlouholeté zkušenosti, které získal na postu finančního ředitele a člena představenstva švýcarské společnosti Atel Energy AG (původně Entrade AG), kde pracoval od května 2000, tj. prakticky od založení této společnosti. Před nástupem do Entrade/Atel Energy AG pracoval ve společnosti Patria Finance, a.s. v oddělení Corporate Finance. Je absolventem ČVUT – fakulty elektroinženýrské a Clemson University v USA, odkud si odnesl titul MBA. Kromě mateřského jazyka hovoří plynně anglicky, částečně německy a rusky.  

Ing. Ondřej Semerák
Bytes, s.r.o.
jednatel

Zkušenosti s nákupem energie pro město Tábor formou postupného nákupu

Ondřej Semerák vystudoval Vysokou vojenskou školu v Košicích, na fakultě radiotechnického zabezpečení. V roce 2011 ukončil svou vojenskou karieru (poslední funkce - náčelník oddělení logistiky Vojenské policie - Hlavní Velitelství Vojenské policie Praha) a nastoupil ve společnosti Bytes, s.r.o v Táboře. V dalším období zastával pozice městského energetika v Táboře, v Českých Budějovicích , v roce 2015 se vrátil do městské společnosti Bytes, s.r.o. a od roku 2015 v ní zastává pozici jednatele. Společnost Bytes, s.r.o. zabezpečuje správu bytového a nebytového nemovitostního fondu města Tábora. 

Mgr. Václava Kotrbová MSc.
Kraj Vysočina
Odbor analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina

Pořízování energie prostřednictvím otevřené veřejné zakázky

Ing. Milan Vich
Pardubický kraj
energetický manažer

Smluvní vztahy při nákupu energie

Milan Vich se narodil v roce 1961 v Pardubicích. V roce 1984 absolvoval ČVUT Praha, fakultu strojního inženýrství se specializací na robotiku. Po studiu projektoval robotizovaná pracoviště a vedl jako HIP výstavbu průmyslových technologických objektů hlavně v chemickém průmyslu. V devadesátých letech se podílel na restrukturalizaci spotřebního družstva Jednota v Pardubicích, zkonstruoval zmrzlinový stroj a řídil několik let společnosti na projekty a dodávky TZB se zaměřením hlavně na vzduchotechniku, klimatizaci, zdravotechniku a topení. Od roku 2000 pracoval jako ředitel a generální ředitel ve výrobní strojírenské společnosti. Při své obchodní činnosti procestoval celou řadu zemí a obchodní jednání vedl vedle evropských zemí i ve velmi exotických destinacích jako Nigérie, či Súdán. Od roku 2013 je na pozici energetického manažera Pardubického kraje. Ve své funkci se snaží zúročit veškeré nabyté zkušenosti ze všech stran barikády energetické problematiky (projekce, dodávky, výroba a podobně). Snaží se, aby Pardubický kraj byl lídrem mezi kraji v ČR, co se týče energetického managementu a využívání nových technologií, které přispívají ke zvyšování energetické efektivity. Je ženatý a má dvě děti. Jeho největším a celoživotním koníčkem je sport, hlavně fotbal, futsal a tenis.

Co všechno můžete chtít po dodavateli energie? Automatizovaný sběr dat
Ing. Miroslav Šafařík
PORSENNA, o. p. s.
ředitel

Příprava zakázky - jak připravit podklady pro nákup

Narodil se v roce 1971. Vystudoval elektrotechnickou fakultu ČVUT, obor elektroenergetika se zaměřením na světelnou techniku (1994), dále absolvoval bakalářské a poté i postgraduální studium na provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze, obor řízení a ekonomika podniku (1997- 2001). V letech 1993–1996 pracoval v projekční firmě AZ Elektroprojekce, specializace: silnoproudé instalace v obytných budovách a technologických celcích, projektant osvětlení. Od roku 1996 působil jako finanční konzultant a ekonomický poradce. V období 1999 - 2003 pracoval v oddělení environmentální ekonomiky Českého ekologického ústavu se specializací na ekonomiku obnovitelných zdrojů a na přípravu Státního programu na podporu úspor energie a obnovitelných zdrojů energie. Od roku 2004 je výkonným ředitelem společnosti PORSENNA o.p.s., která se zaměřuje na propagaci udržitelné energetiky a stavitelství, zavádění energetického managementu a další projekty v oblastech ochrany klimatu a životního prostředí. V letech 2005 – 2008 byl předsedou CZ Biom - Českého sdružení pro biomasu a dále působí jako externí energetický a ekonomický poradce.
 

Partneři konference
 • PXE
 • Amper Market as
 • MODERNI OBEC
 • Pro energy nové
 • Echo24
 • Energie 21
 • TZB - info
Poplatky
Základní poplatek pro veřejnou správu 1990 Kč
Základní poplatek pro soukromý sektor 3900 Kč
Sleva pro 2 a více účastníků z jedné organizace 10%
Newsletter
Nepropásněte žádnou zajímavou konferenci. Přihlašte se a my vám budeme posílat plánované konference na váš email