Obchodování s energií v ČR
21.05.2020
Přidejte si konferenci do kalendáře.
 
Hotel Olympik, Praha
 
V době měnící se struktury energetiky musí obchodníci s elektřinou či plynem přijímat nové výzvy ve všech oblastech odvětví. Přichází nové technologie a inovativní řešení, dochází k transformaci energetického mixu. Jak na změny reagují hlavní hráči na trhu s energií v ČR?

Nabízíme Vám platformu pro zajímavá setkání, která kombinuje praktické zkušenosti zástupců velkých energetických firem s informacemi od odborníků z veřejné správy. Přijďte se zapojit do diskuze o budoucnosti obchodu s energetickými komoditami.Již 9. ročník konference opět zahájí René Neděla, náměstek ministra MPO. 

Těšíme se na vás.

Za tým B.I.D Services

Hana Němejcová 

Program
1.diskuzní blok: Aktuální směr a budoucnost energetiky ČR

Moderátor

Je absolventem Českého vysokého učení technického, fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (ČVUT - FJFI), kandidát fyzikálně technických věd. Působil jako vysokoškolský pedagog, výzkumný pracovník v energetice a od roku 1992 jako zakladatel, majitel a řídící pracovník ENA. Je specialistou na vývoj a relace cen, daní a konkurenceschopnosti veškerých druhů paliv a energií. Řada studií se týkala možností uplatnění pokročilých energetických technologií a energetických úspor včetně hodnocení jejich ekonomické efektivnosti. Řídí energetické audity velkých průmyslových podniků. K těmto tématům pravidelně publikuje včetně prezentací na mezinárodních konferencích. Spolupracuje s řadou prestižních institucí včetně mezinárodních arbitrážních tribunálů. Angažuje se rovněž při formování názorů na směřování státní energetické koncepce ČR a dalších aktuálních problémů energetiky, včetně spolupráce se sdělovacími médii všech typů. Je členem Výboru pro udržitelnou energetiku při Vládě ČR a členem výboru Plynárenské trhy při ČPS.

Úvodní slovo

Vystudoval ČVUT Fakulta strojní Ústav přístrojové a řídicí techniky obor automatizované řízení. Dále vystudoval Masarykův ústav vyšších studií, obor Podnikání a komerční inženýrství v průmyslu. Absolvoval Florence School of Regulation  - Annual Training Course on Regulation of Energy Utilities (Certificate of Attendance). Od roku 2011 působil na Energetickém regulačním úřadě v několika pozicích od specialisty regulace v energetice, vedoucího oddělení strategie a poradců, ředitele odboru teplárenství po ředitele sekce regulace. Zároveň přednášel technické předměty na ČVUT fakultě strojní a následně na ČZU technické fakultě. Působil v různých vládních a nevládních pracovních skupinách pro oblast energetiky, ale i vodárenství.

V JEDNÁNÍ

Novinky v legislativě a obchodování s podporovanými zdroji energie

Priority a plány Energetického regulačního úřadu

Absolvoval ČVUT FEL se zaměřením na ekonomiku a řízení energetiky, v tomto oboru také získal vědeckou hodnost. V období let 2002-2012 pracoval na Energetickém regulačním úřadě v odboru elektroenergetiky, kde od roku 2006 zastával vedoucí funkci. Od roku 2004 do roku 2012 působil v řadě odborných pracovních skupin v rámci sdružení regulátorů CEER a ERGEG v Bruselu a ve Vídni se zaměřením na problematiku regionálního trhu s elektrickou energií ve střední Evropě a obnovitelné zdroje energie. Po odchodu z ERÚ nastoupil na krátký čas na rodičovskou dovolenou.  Od roku 2012 Rostislav Krejcar pracuje na částečný úvazek na ČVUT, Fakultě elektrotechnické, na které vede předmět Rozvoj energetických systémů. Krom výuky se v letech 2013 – 2017 věnoval konzultační činnosti v energetice jako OSVČ.

Aktuální vývoj a dopady energetických změn v ČR i Evropě

Vystudoval elektrotechnickou fakultu ČVUT v Praze, obor ekonomika a řízení energetiky (1999), dále absolvoval postgraduální studium na elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze, obor řízení a ekonomika podniku (2010). V letech 1998–2000 pracoval na Ministerstvu průmyslu a obchodu v sekci Energetická regulační správa jako analytik. Od roku 2001 se věnoval založení a budování Energetického regulačního úřadu, kde jedenáct let zastával funkci místopředsedy a ředitele sekce regulace. Během svého působení na úřadě se věnoval především regulaci cen v odvětvích elektronergetiky, plynárenství a teplárenství, procesu liberalizace a tvorbě pravidel pro tato odvětví, řešení sporů a v neposlední řadě problematice obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů a kogenerace. Od roku 2012 působí ve společnosti Ernst & Young, kde vede tým energetických expertů. Od roku 2015 zastává funkci výkonného ředitele pro energetiku pro region středovýchodní Evropy. Nadále se specializuje na problematiku regulace, domácí i evropskou energetickou legislativu a obnovitelné zdroje energie. Věnuje se rovněž poradenství při akvizicích v energetice a mezinárodním integračním projektům. 

 

Kam se ubírá současná energetika? Jak se různé scénáře událostí mohou promítnout do situace na trhu a vývoje cen?

Od roku 1998 spolupracuje Michal Šnobr jako poradce finanční skupiny J&T.  Je aktivním investorem na kapitálových trzích, minoritním akcionářem ČEZ a dlouhodobě se podílí na významných obchodech skupiny J&T nejen v oblasti energetiky. Energetice se intenzivně věnuje posledních deset let. Michal Šnobr má více než dvacet let zkušeností na kapitálovém trhu, na kterém působí od druhé vlny kuponové privatizace. Byl spoluzakladatelem úspěšné makléřské společnosti AKRO Capital. Dnes se kromě energetiky věnuje také vlastnímu podnikání v oblasti cestovního ruchu, správě a investicím do nemovitostí včetně vlastní developerské činnosti, zemědělství a také výrobě kontejnerových staveb. Je spoluzakladatelem a významným donátorem Nadace člověk člověku, která podporuje projekty v oblasti výchovy, vzdělávání, sportu, zdravotní péče a využití volného času dětí a mládeže, zároveň poskytuje pomoc i handicapovaným a sociálně znevýhodněným lidem. Mezi jeho koníčky patří největší výstava lego modelů v regionu „Ujíždíme na kostkách“, která se každoročně v létě koná v Lipně nad Vltavou. Je absolventem ČVUT Praha, oboru Ekonomika řízení stavebnictví.

Obchodování s emisními povolenkami a využití Modernizačního fondu

Ing. Jan Tůma se narodil 4. dubna 1985 v Praze. V roce 2010 promoval na Vysoké škole ekonomické v Praze se zaměřením na obchodní právo a právo cenných papírů a diplomovou prací o právní povaze emisních povolenek. Od února 2010 se na odboru změny klimatu na Ministerstvu životního prostředí věnoval emisnímu obchodování, flexibilním mechanismům pod Kjótským protokolem a technologiím CCS a CCU. Od července 2011 vykonává funkci vedoucího oddělení obchodování s emisemi.

Jak reagují velké firmy na měnící se trh s energií?

V představenstvu E.ON Energie působí Jan Zápotočný od jara roku 2018. Má zde na starosti podporu a řízení obchodu. Dříve pracoval na pozici obchodního ředitele ve slovenské Telefónice O2, byl jednatelem ve společnosti ČEZ Prodej, kde odpovídal za prodej a prodejní kanály. Před příchodem do E.ONu působil v posledních třech letech jako člen představenstva ve slovenské pojišťovně NN, kde měl na starosti zejména prodej a marketing.

Má tři dcery, mezi jeho koníčky patří motorka, lítání, lyžování nebo horská turistika.

Koexistence staré a nové energetiky, evropský kontext určující vývoj energetických trhů, faktory ovlivňující ceny

Pavel Řežábek se v útvaru Strategie věnuje analýzám a prognózám energetických trhů a hlavních faktorů, které je ovlivňují, tj. ceny paliv a CO2, energetický mix, poptávka a dopady rozhodnutí EU. V roce 2006 nastoupil do ČEZ jako analytik. Předtím pracoval v různých obchodních a inženýrských pozicích u firem dodávajících vybavení pro energetiku a oil & gas. Po VŠ působil čtyři roky ve výzkumu supravodivosti. Je absolventem Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT.

Propojování evropských trhů z pohledu provozovatele přenosové soustavy

Zbyněk Boldiš je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze se specializací na mezinárodní obchod a bankovnictví. Členem představenstva společnosti ČEPS je od 7. června 2006. Je certifikovaným makléřem Evropské energetické burzy EEX a Energetické burzy při Českomoravské komoditní burze Kladno a členem výkonného výboru asociace provozovatelů přenosových sítí ENTSO-E.

Diskuzní panel

Jak moderní trendy ovlivní trh? Jaké budou důsledky pro fungování trhu s elektřinou a plynem?

Partneři konference
  • Echo24
  • Energie 21
  • Energy-hub
  • Euractiv
  • MODERNI OBEC
  • Pro energy nové
  • TZB - info
Poplatky
Základní poplatek 5900Kč
Snížený poplatek pro veřejnou správu 3200Kč
Sleva pro 2 a více účastníků z jedné organizace 10%
Newsletter
Nepropásněte žádnou zajímavou konferenci. Přihlašte se a my vám budeme posílat plánované konference na váš email