Obchodování s energií v ČR 2019
8. ročník konference o trendech na energetických trzích
úterý
14.05.2019
Praha, hotel Olympik
 

Konference o trendech a novinkách na energetických trzích. Letos se zaměříme například na následující témata: 

  • novela zákona o POZE: pravidla překompenzace, aukční mechanismus na podporu POZE, akumulace
  • novela energetického zákona
  • rozvoj elektromobility a její dopady na energetický trh 
  • vývoj cen energií a prognozy dalšího vývoje
  • aktuální trendy na energetických trzích 

Jana Krupičková
Conference Project Manager

+420 734 576 652
jana.krupickova@bids.cz
Program
Ing. Jiří Gavor CSc.
Asociace nezávislých dodavatelů energií / ENA, s.r.o.
Ředitel / Jednatel

moderuje konferenci

Je absolventem Českého vysokého učení technického, fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (ČVUT - FJFI), kandidát fyzikálně technických věd. Působil jako vysokoškolský pedagog, výzkumný pracovník v energetice a od roku 1992 jako zakladatel, majitel a řídící pracovník ENA. Je specialistou na vývoj a relace cen, daní a konkurenceschopnosti veškerých druhů paliv a energií. Řada studií se týkala možností uplatnění pokročilých energetických technologií a energetických úspor včetně hodnocení jejich ekonomické efektivnosti. Řídí energetické audity velkých průmyslových podniků. K těmto tématům pravidelně publikuje včetně prezentací na mezinárodních konferencích. Spolupracuje s řadou prestižních institucí včetně mezinárodních arbitrážních tribunálů. Angažuje se rovněž při formování názorů na směřování státní energetické koncepce ČR a dalších aktuálních problémů energetiky, včetně spolupráce se sdělovacími médii všech typů. Je členem Výboru pro udržitelnou energetiku při Vládě ČR a členem výboru Plynárenské trhy při ČPS.

Ing. Ladislav Havel
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
ředitel odboru elektroenergetiky

Novela zákona o POZE a novela Energetického zákona

V energetice pracuje více než 30 let, a to postupně v oblasti koncepcí dlouhodobého rozvoje energetiky se zaměřením na elektroenergetiku v celém spektru tohoto oboru (výroba, rozvod elektřiny, ukládání popílku, hydroenergetika, ...). Pracuje na MPO, kde pracoval na různých pozicích: referent pro elektroenergetiku – poradce náměstka ministra – zástupce ředitele odboru elektroenergetiky a teplárenství – ředitel odboru elektroenergetiky a teplárenství – zástupce ředitele odboru elektroenergetiky. Od 07/2012 je ředitelem odboru elektroenergetiky MPO. Mimo to zastával různé funkce v orgánech společností v energetice. Za MPO spolutvůrce (gestor) tvorby zákona č. 222/1994 Sb. a zejména zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) a všech jeho zásadních novel č. 670/2004 Sb., 158/2009 Sb., a 211/2011 Sb. Totéž za MPO při tvorbě prováděcích vyhlášek k energetickému zákonu v odvětví elektroenergetiky (autorizace na výstavbu, stav nouze, dispečerské řízení, měření).

Ing. Vladimír Vlk
ERÚ
Člen rady ERÚ

Priority a aktuální témata trhů s energiemi a ERÚ

Vystudoval České vysoké učení technické v Praze, Fakultu strojního inženýrství. V energetice působí déle než 35 let. Jeho prvním zaměstnavatelem v oboru byla elektrárenská společnost (nyní ČEZ, a.s.), kde do roku 1985 pracoval na pozicích vedoucího dvojbloku a vedoucího inženýra v oblasti provozu elektrárenských bloků. Od roku 1986 pracoval u společnosti Škoda Praha na pozicích směnového inženýra najíždění a vedoucího najížděcí skupiny. Ve společnosti ČEZ, a. s., pracoval Vladimír Vlk (znovu) mezi lety 2014 a 2016,  tentokrát už ale jako člen dozorčí rady. Během své kariéry se věnoval zejména konzultační činnosti pro firmy i státní instituce, zastával mj. pozici poradce ministra na Ministerstvu životního prostředí a Ministerstvu průmyslu a obchodu.

Ing. Pavel Řežábek
skupina ČEZ
hlavní ekonom

Vývoj energetického trhu v ČR a zahraničí, analýza

Pavel Řežábek se v útvaru Strategie věnuje analýzám a prognózám energetických trhů a hlavních faktorů, které je ovlivňují, tj. ceny paliv a CO2, energetický mix, poptávka a dopady rozhodnutí EU. V roce 2006 nastoupil do ČEZ jako analytik. Předtím pracoval v různých obchodních a inženýrských pozicích u firem dodávajících vybavení pro energetiku a oil & gas. Po VŠ působil čtyři roky ve výzkumu supravodivosti. Je absolventem Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT.

Ing. David Kučera
Power Exchange Central Europe, a.s.
Generální sekretář/CEO

Vývoj energetického trhu z pohledu PXE

David Kučera byl jmenován na post generálního sekretáře Energetické burzy Praha v roce 2012.  S obchodováním s elektřinou má dlouholeté zkušenosti, které získal na postu finančního ředitele a člena představenstva švýcarské společnosti Atel Energy AG (původně Entrade AG), kde pracoval od května 2000, tj. prakticky od založení této společnosti. Před nástupem do Entrade/Atel Energy AG pracoval ve společnosti Patria Finance, a.s. v oddělení Corporate Finance. Je absolventem ČVUT – fakulty elektroinženýrské a Clemson University v USA, odkud si odnesl titul MBA. Kromě mateřského jazyka hovoří plynně anglicky, částečně německy a rusky.  

Poplatky
Základní poplatek pro soukromý sektor 4500Kč
Základní poplatek pro veřejnou správu 3200Kč
Sleva za včasné přihlášení do 15.4. (slevy se nesčítají lze uplatnit jen jednu) 15%
Sleva pro dva a více účastníků z jedné organizace (slevy se nesčítají lze uplatnit jen jednu) 20%
Newsletter
Nepropásněte žádnou zajímavou konferenci. Přihlašte se a my vám budeme posílat plánované konference na váš email