Parkování v zelené a modré
st - čt
25. - 26.09.2019
Hotel Olympik, Praha
 

Jdeme pěšky kolem asfaltového seřadiště aut. Horko na nás sálá z každého centimetru čtverečního. Potřebujeme stín, ale marně hledáme strom.

Také ve vašem městě v důsledku přemnožených aut pomalu, ale jistě ubývá zeleň? Také ve vašem městě odtéká déšť z parkoviště bez užitku? Víte, že existuje zelená a modrá infrastruktura?  

Projevy klimatické změny, v kombinaci s nárůstem zpevněných ploch ve městech, mají za následek vznik tepelných ostrovů. Žít na takovém ostrově lze jen ztěží. O víkendech utíkáme na naše chalupy a zahrádky, přes týden v práci zapínáme klimatizaci, doma máme zatemněná okna. V ložnici rozvěšujeme mokré ručníky a před spaním si dáváme pyžamo do mrazáku.

V některých městech však objevili i jiná řešení. Pokud totiž využijeme "zelenomodrou", z neúnosného vedra se stane zvladatelné horko. Zelená a modrá infrastruktura by měla být neoddělitelnou součástí všech územních plánů, projektů sídlišť, ochodních center, průmyslových zón, sportovišt, kulturních domů, školských a zdravotních zařízení a jejich parkovišť. Musíme ji ovšem přijmout se stejnou důležitostí, s jakou vnímáme např. dopravní dostupnost nemocnic.

Umístění přírodě blízkých opatření v zastavěném prostoru je však obtížné. Je proto vhdoné zkombinovat je s technickými prvky. Zvlášť na parkovištích může taková symbióza sehrát důležitou roli. Vedlejším přínosem je pak estetická stránka, ale i vliv na psychiku nebo na veřejné zdraví.

Opatření, která již mají některá města zavedena, je více. Naše konference chce nabídnout na jedné straně pokročilé zkušenosti měst, na druhé straně možnost dialogu a sdílení zkušeností.  Na konferenci uslyšíte odborníky, zastupitele měst i pracovníky úřadů.

Přijďte nám říct i Vy, s jakými problémy se potýkáte, přijďte se inspirovat a zvolit optimální verzi zeleného a modrého parkoviště ve svém městě.

Na setkání s Vámi těší

Gabriela Licková
manažerka konference
a tým společnosti B.I.D. services, s.r.o.

Program

Hlavní témata:

  • Jak kompenzovat nárůst zpevněných ploch a snížení evapotranspirace
  • Jak kombinovat přírodní a technické prvky

Evapotranspirace je souhrnný výpar z rostlin a z ostatních povrchů. Její význam spočívá v aktivní schopnosti rostlin aktivně ovlivňovat množství odpařené vody, a tím ovlivňovat své okolí. Transpirace probíhá prostřednictvím průduchů, kterých je na listech rostlin 100 až několik set na mm čtvereční. Každý průduch je zvlášť regulován, z tohoto pohledu funguje vegetace jako velmi účinné klimatizační zařízení, reagující na jakoukoli změnu okolního prostředí. Evapotranspirací se může z 1 metru čtverečního odpařit 3 – 6 litrů vody za den, z míst bez vegetace je to přibližně pouze 1 litr. (Zdroj: J. Pokorný, 2007)

Parkoviště jsou ve většině případů nepropustné plochy. Déšť se proto nemůže po dopadu přirozeně vsáknout. Větší část srážek tedy odtéká po zpevněném povrchu do dešťových vpustí. Stokovou sítí je dešťová voda, aniž by byla výrazně znečištěna, odváděna pryč. Dochází k nárůstu objemu povrchového odtoku, k jeho zrychlení a ke zvýšení maximálních odtoků. Zároveň se snížuje schopnost transformovat odtokovou vlnu.

Říkáme, že je třeba v maximální možné míře napodobit přirozené odtokové charakteristiky lokality před urbanizací. Zeleň a vodoteče by však potřebovaly mnohem větší prostor, zvlášť pokud horninové prostředí infiltraci brání. Nezbývá, než se naučit správně kombinovat přírodní a technické prvky.    

Pozn.: Témata budou průběžně konkretizována a doplňována.

Newsletter
Nepropásněte žádnou zajímavou konferenci. Přihlašte se a my vám budeme posílat plánované konference na váš email
---------------------------------------------------------------------------------------------- Tracking Code: Standard (Asynchronous) "Allweb" Insert the code below on: https://www.bids.cz/cz ----------------------------------------------------------------------------------------------