Větrná energie v ČR 2009
08.12.2009
Přidejte si konferenci do kalendáře.
 
Hotel Novotel, Kateřinská 38, Praha 2
 

Větrné elektrárny v České republice vyrobily v loňském roce poprvé více elektřiny (245 GWh) než elektrárny na bioplyn (214 GWh). Loňská zpráva Pačesovy komise odhaduje pro Českou republiku realizovatelný potenciál větrné energetiky ve výši 2750 MW instalovaného výkonu, což znamená až 1260 větrných elektráren. K 1.6.2009 bylo u nás podle České společnosti pro větrnou energii v provozu 128 větrných elektráren o celkovém instalovaném výkonu 174 MW, což představuje pouhých 6% tohoto potenciálu. Zákon č. 180/2005 Sb. o podpoře využívání obnovitelných zdrojů a cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu garantují rentabilní výši výkupních cen, jejich výnosy po dobu 15 let a návratnost investic do 15 let. V době finanční krize představuje tedy větrná energetika zajímavý trh pro investory. V Evropské unii a ve světě patří větrná energetika k nejrychleji rostoucím průmyslovým odvětvím. Vloni bylo v EU zprovozněno více MW větrných elektráren (8500 MW) než jakýchkoliv elektráren jiných, včetně plynu, uhlí a jádra. 
V ČR se však větrná energetika potýká s řadou administrativních bariér při povolovacím procesu. Jedním z důsledků této politiky je, že Česká republika příští rok nesplní indikativní cíl 8% elektřiny z obnovitelných zdrojů. Co přinese nová Směrnice 2009/28/ES se závazným cílem 13% energie z obnovitelných zdrojů v roce 2020? Co přinese novelizace státní energetické koncepce? Jakým způsobem se bude měnit zákon č. 180/2005 Sb.? Jaké jsou zkušenosti s připojováním elektráren do distribuční sítě? Jak je to s rezervací kapacit? Rýsuje se změna v postoji krajů i např. Ministerstva životního prostředí? Jak pomoci rozvoji oboru?

Program
Partneři konference
 • ČS - TOP Energyprogram
 • Raiffeisen Energy & Environment GmbH
 • Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien
 • Enviros
 • Centre for the Future
 • Bundesverband Windenergie e.V.
 • Alternativni energie
 • Businessinfo
 • TZB - info
 • Ökonews
 • Větrná energie
 • Austrian Trade
 • IG Windkraft
 • Profit
 • Czech Business Weekly
 • MPO
 • Efekt
  Newsletter
  Nepropásněte žádnou zajímavou konferenci. Přihlašte se a my vám budeme posílat plánované konference na váš email