Informace o zpracování osobních údajů
Zásady zpracování osobních údajů

Společnost B.I.D. services, s.r.o., se sídlem Milíčova 20, Praha 3, IČ: 27066096, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 93763 (dále jen „Správce“), zpracovává tyto Vaše osobní údaje: jméno a příjmení, název společnosti, e-mail, telefonní číslo a to za účelem plnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a správcem (tj. potvrzené objednávky účasti na konferenci), plnění právních povinností, které se na správce vztahují (zejména v oblasti daní a účetnictví), zařazení do databáze správce a přímého marketingu (tj. nabízení produktů a služeb správce) včetně zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje Správce může předat také následujícím příjemcům: 
Poskytovatel softwaru 3KTechnology, s.r.o
Partneři, kteří se podílejí na pořádání akce – konference nebo semináře, na kterou jste se přihlásili.
Orgány veřejné moci a jiné subjekty, jestliže to vyžaduje platný právní předpis.

Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování, a to ani na základě profilování.
Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
v případě zpracování na základě souhlasu vzít souhlas kdykoliv zpět,
v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů