Informace o Všeobecných podmínkách

Všeobecné obchodní podmínky:


Akční cena 99 Kč + DPH je platná pouze při registrace a zároveň uhrazení poplatku do 7.11.2019!

Účastnický poplatek zahrnuje:

  • Vstup na akci pro jednu osobu
  • Elektronický sborník přednášek + neomezený přístup k prezentacím

Provedená registrace je závazná. Zrušení registrace musí být provedeno písemnou formou na email manažera konference, případně na email registrace@bids.cz a podléhá storno podmínkám uvedeným níže.

 

Všeobecné storno podmínky:

 Zastoupení účastníka jinou osobou je možné bez dalšího poplatku.

  • Částka je nevratná.


Platba účastnického poplatku:

Po provedené registraci Vám bude emailem zasláno potvrzení o registraci spolu se zálohovou fakturou na 100% registračního poplatku. Registrační poplatek musí být uhrazen v plné výši nejpozději 3 dny před termínem konání akce bezhotovostně na účet BIDS uvedený v zálohové faktuře. 

Chce-li účastník využít slevy za včasné přihlášení, v případě této konference akční ceny 99 Kč + DPH, musí být registrace provedená nejpozději do 7. listopadu 2019 a zároven musí být do stejného termínu platba uhrazena. Nebude-li platba připsána na účet do tohoto termínu, bude částka automaticky navýšena na částku 250 Kč a účastníkovi bude zaslána nová faktura.

V případě, že registrační poplatek nebude uhrazen 3 dny před konáním konference, účastník bude při registraci vyzván, aby předložil doklad o zaplacení nebo poplatek uhradil přímo na místě v hotovosti, včetně příplatku za hotovostní platbu na místě. Platba kartou na místě není možná.

Daňový doklad bude účastníkovi automaticky odeslán spolu s potvrzením o přijaté platbě na email, který je uveden v registraci – v případě uvedení kontaktní osoby na účet kontaktní osoby, v případě že nebude tento údaj vyplněn, bude doklad odeslán na email účastníka.

V případě jakéhokoliv problému s registrací či zálohovou fakturou nás neprodleně kontaktujte na telefonním čísle 222 781 017. Finální faktura Vám bude zaslána po ukončení konference.