Informace o Všeobecných podmínkách

Všeobecné obchodní podmínky:

 

Účastnický poplatek zahrnuje:

 • Vstup na akci pro jednu osobu
 • Občerstvení během celého dne akce dle programu
 • Sborník přednášek
 • Elektronický sborník přednášek + neomezený přístup k prezentacím

Provedená registrace je závazná. Zrušení registrace musí být provedeno písemnou formou na email manažera konference, případně na email registrace@bids.cz a podléhá storno podmínkám uvedeným níže.

 

Všeobecné storno podmínky:

 Zastoupení účastníka jinou osobou je možné bez dalšího poplatku.

 • Částka je nevratná.


Platba účastnického poplatku:

Po provedené registraci Vám bude emailem zasláno potvrzení o registraci spolu se zálohovou fakturou na 100% registračního poplatku. Registrační poplatek musí být uhrazen v plné výši nejpozději 3 dny před termínem konání akce bezhotovostně na účet BIDS uvedený v zálohové faktuře. 

Chce-li účastník využít slevy za včasné přihlášení, musí spolu s registrací uhradit ve stanoveném termínu také registrační poplatek. Nebude-li platba připsána na účet do termínu pro včasnou registraci, bude účastníkovi zaslána nová faktura na plnou částku registračního poplatku.

V případě, že účastník bude platbu provádět až přímo na akci v hotovosti, bude mu účtována přirážka ve výši 500 Kč.

V případě, že registrační poplatek nebude uhrazen 3 dny před konáním konference, účastník bude při registraci vyzván, aby předložil doklad o zaplacení nebo poplatek uhradil přímo na místě v hotovosti, včetně příplatku za hotovostní platbu na místě. Platba kartou na místě není možná.

Daňový doklad bude účastníkovi automaticky odeslán spolu s potvrzením o přijaté platbě na email, který je uveden v registraci – v případě uvedení kontaktní osoby na účet kontaktní osoby, v případě že nebude tento údaj vyplněn, bude doklad odeslán na email účastníka.

V případě jakéhokoliv problému s registrací či zálohovou fakturou nás neprodleně kontaktujte na telefonním čísle 222 781 017. Finální faktura Vám bude zaslána po ukončení konference.

 


Zpracování osobních údajů

Společnost B.I.D. services, s.r.o., se sídlem Milíčova 20, Praha 3, IČ: 27066096, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 93763 (dále jen „Správce“), zpracovává tyto Vaše osobní údaje: jméno a příjmení, název společnosti, e-mail, telefonní číslo, a to za účelem plnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a Správcem (tj. potvrzené objednávky účasti na konferenci), plnění právních povinností, které se na správce vztahují (zejména v oblasti daní a účetnictví), zařazení do databáze správce a přímého marketingu (tj. nabízení produktů a služeb správce) včetně zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let.

 

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje Správce může předat také následujícím příjemcům: 

 • Poskytovatel softwaru 3KTechnology, s.r.o
 • Partneři, kteří se podílejí na pořádání akce – konference nebo semináře, na který jste se přihlásili
 • Orgány veřejné moci a jiné subjekty, jestliže to vyžaduje platný právní předpis
 • Společnosti Agentura Páže, s.r.o, která firmě zpracovává účetnictví
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování, a to ani na základě profilování. 

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR a zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě zpracování na základě souhlasu vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

 ---------------------------------------------------------------------------------------------- Tracking Code: Standard (Asynchronous) "Allweb" Insert the code below on: https://www.bids.cz/cz ----------------------------------------------------------------------------------------------