Informace o Všeobecných podmínkách

Podmínky účasti:

Účastnický poplatek zahrnuje:

on-line přenos webináře 
přístup k elektronickému sborníku prezentací

Přístupový link na seminář, na jehož základě se budete moci připojit k vysílání, bude zaslán na email uvedený v registraci den před začátkem webináře.

Provedená registrace je závazná. Organizátor webináře (společnost B.I.D. services s.r.o.) musí být písemně vyrozuměn o zrušení účasti na webináři. Zastoupení přihlášeného účastníka je možné bez dalšího poplatku. Pokud zjistíte po provedené registraci, že se akce nemůžete zúčastnit, dejte nám to prosím vědět co nejdříve. Při zrušení účasti budeme účtovat stornopoplatky uvedené níže:     

  • při zrušení účasti do  10.5.2021     bude účtován pouze manipulační poplatek 200 Kč/ osoba
  • při zrušení účasti v období od  11.5. do 18.5.    bude účtováno 50% účastnického poplatku / osoba jako storno poplatek
  • při zrušení účasti později, tj.od  19.5.   bude účtován stornopoplatek ve výši 100 % účastnického poplatku

Po obdržení Vaší přihlášky Vám bude emailem zasláno potvrzení o registraci spolu se zálohovou fakturou (100% registračního poplatku). Registrační poplatek musí být uhrazen v plné výši, dle splatnosti faktury,  nejpozději však 3 dny před termínem konání akce.

V případě, že registrační poplatek nebude uhrazen 3 dny před konáním konference, budete písemně upozorněni (na emailovou adresu uvedenou v registraci). 

V případě jakéhokoliv problému s registrací či zálohovou fakturou nás kontaktujte na telefonním čísle 737130932.

Finální faktura/daňový doklad Vám bude zaslána automaticky po skončení akce a to elektronicky na emailovou adresu uvedenou v registraci.( na email uvedený u kontaktní osoby, případně, pokud není, na email účastníka) . Poštou posíláme daňové doklady na vyžádání. 

Zasláním registrace účastník souhlasí s použitím osobních údajů společností B.I.D. services s r.o. dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.